Hoppa till verktygsfältet

Instruktioner om hur du sköter dina ärenden under coronavirusepidemin

Uppdaterad 14.4.2020

Coronaviruset (COVID-19) orsakar influensaliknande symtom i luftvägarna eller i magen. En del smittade kan även drabbas av lunginflammation. De flesta som insjuknar uppvisar dock endast lindriga symtom.

Om dina symtomer är milda och du tillhör inte en riskgrupp, stanna hemma ända tills dina symtomer har gått förbi. Milda symtomer är snuva, hosta, halsont, muskelvärk eller feber. Se Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om hemvård.

Ifall du har symtomer som tyder på akut luftvägsinfektion och/eller magsymtom så som feber (över 38 grader), hosta och/eller andnöd, illamående, diarré och du har inom de senaste veckorna rest utomlands eller varit i närkontakt med en person som har laboratorium verifierad COVID-19 smittan så uppmanas du att ta kontakt med din hälsovårdscentral eller dess jour genom att ringa. Du får anvisningar av professionella inom vårdbranschen om hur du ska agera.

Du kan uppskatta sannolikheten att du har fått coronavirussmittan genom att besvara symtombedömnings enkäten för coronavirussmittan. Enkäten har utvecklats av Duodecim och den är publicerad på svenska i Omaolo-tjänsten.

Allmän rådgivning och mer information om coronavirusepidemin får du från det nationella rådgivningsnumret 0295 535 535 eller från chattjänsten.

Om SHVS mottagningar

SHVS:s mottagningar fortsätter just nu normalt enligt tidsbokning. All gruppverksamhet förutom stödprogrammen på webben är annullerade för våren.

Ifall du är helt symtomfri så kan du komma på din distans- eller närmottagning enligt överenskommen tid.  Om du har en mottagningstid eller om du tänker boka en så erbjuds du möjligheten till distansmottagning, i alla sådana fall där det är möjligt. Distansmottagning är ett säkert sätt att komma på en läkarmottagning. Läs mera om distansmottagningen.

Om du är symtomfri, men tillhör en riskgrupp, så rekommenderar vi att du flyttar icke-brådskande mottagningstider för munhälsa till en senare tidpunkt. Kolla härifrån Institutets för hälsa och välfärds definitioner om riskgrupper. Om ditt ärende kräver en noggrannare genomgång så kontakta ditt serviceställe per telefon. Vid behov konsulteras tandläkaren.

Observera att om du har fått en tid för en närmottagning, så är det möjligt att det inte finns lediga tider i tidsbokningskalendern då du försöker ändra mottagningssättet. I ett sådant fall kan du ändra din mottagning till en distansmottagning genom att ringa ditt serviceställe.

Följ dessa instruktioner ifall du har en mottagningstid och du nu har symtomer som tyder på en luftvägsinfektion och/eller magsymtom eller om du har rest utomlands under de senaste 14 dagar:

 • Om du har en mottagningstid till munhälsan så avboka din mottagningstid
 • Ifall du har en mottagningstid till mental hälsan så kan du kontakta ditt serviceställe och ändra mottagningen till en distansmottagning
 • Om du har en annan typ av mottagningstid påkommande så kan du kontakta ditt serviceställe och fråga om en distansmottagning ör möjlig.

Du kan avboka din mottagningstid enbart 1 timme innan mottagningen utan att du behöver betala en avbokningsavgift. Avbokningen sköts genom Self-tjänsten eller genom att du ringer ditt eget serviceställe. Du hittar från serviceställens hemsidor också avbokningsnumret. OBS! Avbokningsavgiften faktureras ifall du inte är i kontakt med SHVS.

Du kan vid behov vara i kontakt med SHVS genom att ringa ditt eget serviceställe eller genom att kontakta oss via SelfChatten.

Resehälsorådgivningen är stängd

SHVS:s resehälsorådgivningen är stängd för tillfället. Vi kommer att meddela i ett senare tillfälle när tjänsten återöppnar.

Grupperna annullerade

På grund av coronavirusepidemin är de vårdande grupperna annullerade, med undantag de grupper som fungerar på distans.

Sjukfrånvarointyg

Många universitet har meddelat att de inte under de rådande omständigheterna kräver av studerande sjukfrånvarointyg. SHVS skriver därmed inte huvudsakligen några sjukintyg i nu läget. SHVS kommer att meddela läroanstalterna om detta.

____________

Uppdaterad 13.3.2020

Coronaviruset (COVID-19) som fick sin början i Wuhan i Kiva i början av året har kommit till Europa och spridningen av viruset har eskalerat. Institutet för hälsa och välfärd uppskattar att en epidemi är påkommande här i Finland.

Viruset orsakar influensaliknande symtom i luftvägarna. En del smittade kan även drabbas av lunginflammation. De flesta som insjuknar uppvisar dock endast lindriga symtom

Ifall du har symtomer som tyder på akut luftvägsinfektion så som feber (över 38 grader), hosta och/eller andnöd, och du har inom det nära förflutna rest utomlands eller varit i nära kontakt med en person som har laboratorium verifierad COVID-smittan så uppmanas du att

 • stanna hemma
 • kontakta per telefon med din egen hälsocentral eller hälsocentralens jour. Du får därifrån anvisningar av hälsovårdsexperter om hur du ska gå vidare för att få hjälp.

Anländ inte till SHVS vårdutrymmen, eftersom du riskerar att smitta andra människor som befinner sig där.

Annullering av mottagningstid

Annullera din mottagningstid med SHVS även om du enbart har lindriga symtomer av en luftvägsinfektion. Du kan avboka din mottagningstid enbart 1 timme innan mottagningen på grund av situationen angående coronaviruset. Avbokningen kan skötas via Self-tjänsten eller per telefon. OBS! Avbokningsavgiften faktureras ifall du inte är i kontakt med SHVS.

Sjukfrånvarointygen

Många universitet har meddelat att de inte under de rådande omständigheterna kräver av studerande sjukfrånvarointyg. SHVS skriver därmed inte huvudsakligen några sjukintyg i nu läget. SHVS kommer att meddela läroanstalterna om detta.

Distansmottagningen står i din tjänst

SHVS mottagningstjänster fortsätter normalt nu just. Du kan kontakta SHVS vid behov via telefonnumret till bedömning av vårdbehovet eller via SelfChat. Du kommer att erbjudas härefter möjligheten till distansmottagning i alla sådana situationer där ärendet kan skötas på distans. Läs mera om distansmottagningen.

Följ dessa

 • Du kan följa aktuell information som berör coronaviruset (COVID-19) via Institutet för hälsa och välfärds hemsida.
 • Tänker du resa? Kontrollera i så fall de senaste resemeddelandena på Utrikesministeriets webbplats. Webbplatsen innehåller viktig information om resande samt anvisningar om hur man gör en reseanmälan.

____________

Uppdaterad 10.3.2020

Coronaviruset som fick sin början i Kiva i början av året har förorsakat fall av lunginflammation i flera länder.

Enligt THL har 155 fall av coronavirussmittan konstaterats i Finland (uppdaterat 13.3.2020).

Enligt THL kan fall av coronavirussmittan (COVID-19) förekomma hos personer som

 • rest epidemiområden som är i Fastlandkina (berör inte Macao, Hongkong eller Taiwan), Sydkorea, Iran, Italien eller skidområden i Tyrolen i Österrike och delstaten Nordrhein-Westfalen i Tyskland
 • personer som har varit i nära kontakt med personer som har fått coronavirussmittan

Viruset orsakar influensaliknande symtom i luftvägarna. En del smittade kan även drabbas av lunginflammation. De flesta som insjuknar uppvisar dock endast lindriga symtom.

Ifall du har symtomer som tyder på akut luftvägsinfektion så som feber (över 38 grader), hosta och/eller andnöd, och du har varit minst fjortondagar sedan i de nämnda epidemiområden eller om du varit i nära kontakt med en person som har en laboratorium verifierad smittan av coronaviruset  (COVID-19) så uppmanar vi dig att

 • stanna hemma
 • kontakta per telefon med din egen hälsocentral eller hälsocentralens jour. Du får därifrån anvisningar av hälsovårdsexperter om hur du ska gå vidare för att få hjälp.

Obs! Du kan vara i kontakt vid behov med SHVS genom att ringa eller via SelfChat. Men kom inte till serviceställen ifall du misstänker att du har fått coronavirussmittan, eftersom du riskerar att smitta viruset till andra.

Följ dessa

 • Du kan följa aktuell information som berör coronaviruset (COVID-19) via Institutet för hälsa och välfärds hemsida.
 • Tänker du resa? Kontrollera i så fall de senaste resemeddelandena på Utrikesministeriets webbplats. Webbplatsen innehåller viktig information om resande samt anvisningar om hur man gör en reseanmälan.

____________

Uppdaterad 27.2.2020

Coronaviruset som fick sin början i Kiva i början av året har förorsakat fall av lunginflammation i flera länder.

Enligt THL har två fall av coronavirussmittan konstaterats i Finland (uppdaterat 26.02.2020). Risken för smittan är fortfatande liten i Finland.

Enligt THL kan fall av coronavirussmittan (COVID-19) förekomma hos personer som

 • rest i Fastlandkina (berör inte Macao, Hongkong eller Taiwan), Sydkorea, Iran eller Italiens regioner Lombardia, Veneto,Piemonte och Emilia-Romagna
 • personer som har varit i nära kontakt med personer som har fått coronavirussmittan

Viruset orsakar influensaliknande symtom i luftvägarna. En del smittade kan även drabbas av lunginflammation. De flesta som insjuknar uppvisar dock endast lindriga symtom.

Ifall du har symtomer som tyder på akut luftvägsinfektion så som feber (över 38 grader), hosta och/eller andnöd, och du har varit minst fjortondagar sedan i de nämnda epidemiområden eller om du varit i nära kontakt med en person som har en laboratorium verifierad smittan av coronaviruset  (COVID-19) så uppmanar vi dig att

 • stanna hemma
 • kontakta per telefon med din egen hälsocentral eller hälsocentralens jour. Du får därifrån anvisningar av hälsovårdsexperter om hur du ska gå vidare för att få hjälp.

Du kan vara i kontakt vid behov med SHVS genom att ringa eller via SelfChat.

____________

Uppdaterad 06.02.2020

Fall av lunginflammation orsakade av ett nytt coronavirus (2019-nCoV) har i början av året konstaterats i Kina. Enligt Institutet för hälsa och välfärd har ett laboratorium verifierat fall av coronaviruset observerats i Finland 29.1.2020 (uppdaterad 13.2.2020).

Enskilda fall är möjliga i Finland i samband med internationell rörlighet och turism, men smittorisken är ytterst liten i Finland.

Smittan kan förekomma i Finland hos resenärer som har rest i Fastlandskina i områden där epidemin förekommer eller om personen i fråga har varit i nära kontakt med en sådan person som har fått coronavirussmittan.

Ifall du har symtomer som tyder på akut luftvägsinfektion så som feber (över 38 grader), hosta och/eller andnöd, och du har varit minst fjortondagar sedan i Fastlandskina (berör inte Macao, Hongkong eller Taiwan) eller om du varit i nära kontakt med en person som har en laboratorium verifierad smittan av Wuhan coronaviruset så uppmanar vi dig att

 • stanna hemma
 • kontakta per telefon med din egen hälsocentral eller hälsocentralens jour. Du får därifrån anvisningar av hälsovårdsexperter om hur du ska gå vidare för att få hjälp.

Du kan vara i kontakt vid behov med SHVS genom att ringa eller via SelfChat.

Du kan följa aktuell information som berör coronaviruset från Wuhan via Institutet för hälsa och välfärds hemsida.

____________

Uppdaterad 30.1.2020

Enligt Institutet för hälsa och välfärd har ett fall av coronavirus observerats 29.1. i Finland.

Enskilda fall är möjliga i Finland i samband med internationell rörlighet och turism, men smittorisken är ytterst liten i Finland.

Gör så här ifall du har besökt Wuhan, Kina eller om du har varit i nära kontakt med en person som har en laboratorium verifierad smittan av coronaviruset och du nu har över 38 grader feber och symtomer i dina luftvägar (hosta, andnöd):

 • stanna hemma
 • kontakta per telefon med din egen hälsocentral eller hälsocentralens jour. Du får därifrån anvisningar av hälsovårdsexperter om hur du ska gå vidare för att få hjälp.

Du kan följa aktuell information som berör coronaviruset i Wuhan via Institutet för hälsa och välfärds hemsida.

____________

27.1.2020

Under början av året 2020 har olika fall av lunginflammation konstaterats i Wuhan, Kina. Förorsakaren har identifierats vara en ny typ av coronavirus. Enligt Institutet för hälsa och välfärd har inga fall av coronaviruset från Wuhan observerats i Finland. Enskilda fall är möjliga i Finland i samband med internationell rörlighet och turism.

Ifall du har besökt Wuhan, Kina eller om du har varit i nära kontakt med en person som har laboratorium verifierad smittan av coronaviruset och du nu har

 • Feber (över 38 grader) och
 • Symtomer i luftvägarna (hosta, andnöd),

i så fall uppmanar vi dig att stanna hemma och till att ta kontakt med din egen hälsocentral eller hälsocentralens jour. Du får därifrån anvisningar av hälsovårdsexperter om hur du ska gå vidare för att få hjälp.

Du kan vara i kontakt vid behov med SHVS med din telefon eller via SelfChat.

Läs mera: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/anvisningar-for-resenarer-hur-kan-man-skydda-sig-mot-wuhan-coronaviruset-?redirect=%2Fsv%2Fweb%2Fthlfi-sv%2Faktuellt