Hoppa till verktygsfältet

Aktuell information om coronaviruset

Uppdaterad 06.02.2020

Fall av lunginflammation orsakade av ett nytt coronavirus (2019-nCoV) har i början av året konstaterats i Kina. Enligt Institutet för hälsa och välfärd har ett laboratorium verifierat fall av coronaviruset observerats i Finland 29.1.2020 (uppdaterad 13.2.2020).

Enskilda fall är möjliga i Finland i samband med internationell rörlighet och turism, men smittorisken är ytterst liten i Finland.

Smittan kan förekomma i Finland hos resenärer som har rest i Fastlandskina i områden där epidemin förekommer eller om personen i fråga har varit i nära kontakt med en sådan person som har fått coronavirussmittan.

Ifall du har symptomer som tyder på akut luftvägsinfektion så som feber (över 38 grader), hosta och/eller andnöd, och du har varit minst fjortondagar sedan i Fastlandskina (berör inte Macao, Hongkong eller Taiwan) eller om du varit i nära kontakt med en person som har en laboratorium verifierad smittan av Wuhan coronaviruset så uppmanar vi dig att

  • stanna hemma
  • kontakta per telefon med din egen hälsocentral eller hälsocentralens jour. Du får därifrån anvisningar av hälsovårdsexperter om hur du ska gå vidare för att få hjälp.

Du kan vara i kontakt vid behov med SHVS genom att ringa eller via SelfChat.

Du kan följa aktuell information som berör coronaviruset från Wuhan via Institutet för hälsa och välfärds hemsida.

____________

Uppdaterad 30.1.2020

Enligt Institutet för hälsa och välfärd har ett fall av coronavirus observerats 29.1. i Finland.

Enskilda fall är möjliga i Finland i samband med internationell rörlighet och turism, men smittorisken är ytterst liten i Finland.

Gör så här ifall du har besökt Wuhan, Kina eller om du har varit i nära kontakt med en person som har en laboratorium verifierad smittan av coronaviruset och du nu har över 38 grader feber och symptomer i dina luftvägar (hosta, andnöd):

  • stanna hemma
  • kontakta per telefon med din egen hälsocentral eller hälsocentralens jour. Du får därifrån anvisningar av hälsovårdsexperter om hur du ska gå vidare för att få hjälp.

Du kan följa aktuell information som berör coronaviruset i Wuhan via Institutet för hälsa och välfärds hemsida.

____________

27.1.2020

Under början av året 2020 har olika fall av lunginflammation konstaterats i Wuhan, Kina. Förorsakaren har identifierats vara en ny typ av coronavirus. Enligt Institutet för hälsa och välfärd har inga fall av coronaviruset från Wuhan observerats i Finland. Enskilda fall är möjliga i Finland i samband med internationell rörlighet och turism.

Ifall du har besökt Wuhan, Kina eller om du har varit i nära kontakt med en person som har laboratorium verifierad smittan av coronaviruset och du nu har

  • Feber (över 38 grader) och
  • Symptomer i luftvägarna (hosta, andnöd),

i så fall uppmanar vi dig att stanna hemma och till att ta kontakt med din egen hälsocentral eller hälsocentralens jour. Du får därifrån anvisningar av hälsovårdsexperter om hur du ska gå vidare för att få hjälp.

Du kan vara i kontakt vid behov med SHVS med din telefon eller via SelfChat.

Läs mera: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/anvisningar-for-resenarer-hur-kan-man-skydda-sig-mot-wuhan-coronaviruset-?redirect=%2Fsv%2Fweb%2Fthlfi-sv%2Faktuellt