Siirry sisältöön

Mielenterveys voidaan määritellä monella eri tavalla, mutta lähtökohtaisesti se tarkoittaa riittävän hyvää psyykkisen hyvinvoinnin tasoa tai mielenterveyden häiriön puuttumista. WHO:n määritelmän mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä ja selviytymään elämään kuuluvissa haasteissa sekä työskentelemään ja ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan.

Mielenterveys pitää sisällään kyvyn sopeutua sosiaaliseen ja muuhun ympäristöön, eheän minäkäsityksen, tiedon omista kyvyistä ja rajoista, tunteiden käsittelytaidot sekä psyykkisen joustavuuden ongelma- ja muutostilanteissa. Hyvä mielenterveys on voimavara, joka auttaa selviytymään niin tavallisessa arjessa kuin elämän yllättävissä käänteissä.

Mielenterveydestä voi ja kannattaa pitää huolta. Näiltä sivuilta löydät tietoa mielenterveyteen vaikuttavista osa-alueista ja siitä, mitä voit tehdä oman mielenterveytesi eteen.