Hoppa till verktygsfältet

Koncentrationssvårigheter är numera så vanliga att vi har börjat tala om ADT (attention deficit trait). Det är en beteendemodell som påminner om ADHD men som inte är en egentlig uppmärksamhetsstörning som kan diagnosticeras. Beteendemodellen utvecklas om livet under alltför lång tid har innehållit belastande faktorer som:

  • ett fullspäckat schema
  • att man gör många saker samtidigt
  • konstanta distraktioner
  • osäkerhet och
  • alltför lite tid för återhämtning.

Hjärnan blir överansträngd, och den ändlösa listan med uppgifter orsakar känslor av otillräcklighet och oro. Allt detta tenderar att orsaka kronisk stress. Man vet att kronisk stress orsakar problem med inlärning, minne och koncentration.

Typiskt för personer med ADT är att de ständigt avbryter sig själva. När du borde göra något som kräver att du fokuserar en längre stund vandrar tankarna i väg åt ett annat håll. Tankarna som kommer till dig gör anspråk på din uppmärksamhet, och det du höll på att göra avbryts.