Siirry sisältöön

Voit käyttää YTHS:n palveluja, jos olet perustutkintoa suorittava korkeakouluopiskelija ja olet ilmoittautunut läsnäolevaksi. YTHS:n käyttöoikeus on voimassa sen lukukauden loppuun kun valmistut.

YTHS:n palvelujen piiriin kuuluvat

 • yliopisto-opiskelijat (alempi tai ylempi korkeakoulututkinto),
 • ammattikorkeakouluopiskelijat (ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto),
 • poliisiammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkinto ja
 • maanpuolustuskorkeakoulun siviiliopiskelijat.

Et kuulu YTHS:n palvelujen piiriin, jos

 • opiskelet avoimessa ammattikorkeakoulussa
 • opiskelet avoimessa yliopistossa
 • opiskelet Högskolan på Åland -ammattikorkeakoulussa
 • suoritat jatkotutkintoa (olet esimerkiksi lisensiaatti- ja tohtorikoulutettava)
 • opiskelet upseeriksi Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • suoritat korkeakoulussa muita kuin tutkinto-opintoja (osallistut esimerkiksi täydennyskoulutukseen tai suoritat erikoistumisopintoja tai erillistä opintokokonaisuutta)
 • osallistut tilauskoulutukseen
 • suoritat Poliisiammattikorkeakoulun ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
 • olet ulkomailta Suomeen tullut vaihto-opiskelija etkä suorita tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun.

Ensisijainen palvelupisteesi on aina opiskelupaikkakuntasi palvelupiste. Tarvittaessa voit saada ajan myös muuhun YTHS:n omaan palvelupisteeseen. Yhteistyökumppaneidemme palvelupisteitä voivat käyttää kuitenkin vain ne opiskelijat, jotka opiskelevat kyseisellä paikkakunnalla.

Lukukaudelle läsnä olevaksi ilmoittautunut opiskeluterveydenhuoltoon oikeutettu opiskelija saa käyttää YTHS:n palveluja kyseisen lukukauden loppuun asti, vaikka hän valmistuisi ja päättäisi opintonsa lukukauden aikana.

Kaikki palveluihimme oikeutetut opiskelijat ovat myös velvollisia maksamaan korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun Kelalle. Maksun suuruudesta päätetään vuosittain valtioneuvostossa ja maksu maksetaan Kelalle kahdesti vuodessa lukukausikohtaisesti. Vuonna 2021 maksun suuruus on 71,6 euroa, joten lukukausikohtainen maksu on 35,8 euroa. Tarkemmat maksuun liittyvät tiedot ja ohjeet maksamiseen löydät Kelan verkkosivuilta.