Siirry sisältöön

Voit käyttää YTHS:n palveluja, jos olet perustutkintoa suorittava korkeakouluopiskelija ja olet ilmoittautunut läsnäolevaksi. Huomioithan, että uusien opiskelijoiden käyttöoikeus alkaa syyslukukaudella aikaisintaan 1.8. ja kevätlukukaudella 1.1. YTHS:n käyttöoikeus on voimassa sen lukukauden loppuun kun valmistut.

YTHS:n palvelujen piiriin kuuluvat

 • yliopisto-opiskelijat (alempi tai ylempi korkeakoulututkinto),
 • ammattikorkeakouluopiskelijat (ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto),
 • poliisiammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkinto ja
 • maanpuolustuskorkeakoulun siviiliopiskelijat.

Et kuulu YTHS:n palvelujen piiriin, jos

 • opiskelet avoimessa ammattikorkeakoulussa
 • opiskelet avoimessa yliopistossa
 • opiskelet Högskolan på Åland -ammattikorkeakoulussa
 • suoritat jatkotutkintoa (olet esimerkiksi lisensiaatti- ja tohtorikoulutettava)
 • opiskelet upseeriksi Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • suoritat korkeakoulussa muita kuin tutkinto-opintoja (osallistut esimerkiksi täydennyskoulutukseen tai suoritat erikoistumisopintoja tai erillistä opintokokonaisuutta)
 • osallistut tilauskoulutukseen
 • suoritat Poliisiammattikorkeakoulun ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
 • olet ulkomailta Suomeen tullut vaihto-opiskelija etkä suorita tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun.

Etävastaanotot eivät ole ulkomailla käytettävissä

 • Potilasvakuutuslain vuoksi meillä ei ole mahdollisuutta toteuttaa etävastaanottoa, jos opiskelija on ulkomailla (esimerkiksi opiskelijavaihdossa tai harjoittelussa).

Oletko oikeutettu toisen maan sosiaaliturvaan?

Jos palveluissamme asioiva opiskelija on EU- tai ETA-maan, Sveitsin, Iso-Britannian tai Pohjois-Irlannin sosiaaliturvan piirissä, tulee hänen esittää eurooppalainen sairaanhoitokortti YTHS:lle. Lisätietoa aiheesta Eurooppalainen sairaanhoitokortti -sivultamme.