Hoppa till verktygsfältet

Här hittar du svar på vanliga frågor och du kan även skicka in din egen fråga.

Har du frågor? På denna sida samlar vi svar på vanliga frågor om förnyelsen av studerandehälsovården och utvidgningen av SHVS. Här kan du också skicka in din egen fråga. Vi svarar på nya frågor med 2–3 veckors mellanrum.

Observera att alla frågor och svar gäller studerandehälsovården från och med 1.1.2021. Information om SHVS tjänster och användning av dem i nuläget hittar du på våra webbsidor.

Om tjänster

 • Om du är en närvaroanmäld studerande så kan du använda våra elektroniska- och distansmottagningstjänster även då du är på utbyte. Läs mera om användarrättigheter och tjänster.
 • Inkommande internationella utbytesstuderande har inte längre rättigheter att använda SHVS tjänster från och med 1.1.2021. Läs mera om användarrättigheter.
 • Ja. Du kan komma på digitala vårdbesök i många ärenden här hos SHVS genom videokonferens. Du kan boka distansmottagningar vid alla våra serviceställen och under hösten kommer dessutom våra digitala läkare att börja sitt arbete.
 • Studerandehälsovårdenstjänster är definierade i lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande och preciserade i social- och hälsovårdsministeriets guide för studerandehälsovården. FPA anordnar studerandehälsovårdstjänsterna som FSHS sedan producerar enligt myndighetsbeslut.
 • I huvudsak kommer SHVS tjänsterna vara lika som i nuläget.
 • Distansmottagningar är i första hand ett alternativ till närmottagningar. När du har fått en mottagningstid så kan du i huvudsak själv välja om du vill utföra mottagningen antingen på distans eller i person. Det finns också sådana situationen när en distansmottagning inte är möjlig. Framförallt i sådana situationen som kräver en fysisk examination.
 • Utvecklingen av distansmottagningsverksamheten baserar sig också på studerandes önskan. Många studerande anser att det är trevligt och behändigt att sköta sina ärenden med SHVS på distans om man kan sköta ärendet utan att behöva komma på plats själv.
 • Klart att personalstyrkan kommer att öka. SHVS anställer en avsevärd mängd personer under hösten och vintern. I nu läget arbetar ungefär 560 sakkunniga inom hälsovård hos oss och i början av nästa år kommer vi att vara ungefär 1000. En viktig bit i pusslet då kundmängden växer kommer dessutom att vara utvecklandet av de nya servicekontcepten som byggs runt ansvarsteammodellen och de riksomfattande digitala tjänster och distanstjänster.
 • De SHVS uppdrag som tillhör mentalvårdsarbete, förbättrandet av studerandes mentalhälsa, förebyggande arbete angående mentalhälsa samt tidig identifiering av problem som berör den mentala hälsan. Därtill erbjuder vi vård snabbt till sådana som behöver det och målet är att erbjuda den effektiv vård. Vid behov styr vi individen till fortsättningsvård, uppskattning av rehabiliteringsbehov och servicehandledning till rehabilitering. Vi uppföljer dessutom långvariga psykiska sjukdomar, stöder studerandes studieförmåga (genom specialstöd) för dem vars studieförmåga har minskat på grund av en psykiskstörning.
 • För de som har insjuknat i psykotiska sjukdomar erbjuder SHVS en tidig identifiering av sjukdomen och styrande till fortsättningsvård samt stöd i studieförmåga. Vi uppföljer också utvecklingen av långvariga mentalsjukdomar (medräknat de recept individen behöver) och stöder för studerandes studieförmåga förverkligas i de kommande ansvarsteamen för den del som tjänsterna inte tillhör den offentliga sektorn.
 • De tjänster som berör mental hälsa inom studerandehälsovården innehåller första skedets stöd och utredning, en läkares utredning och vårdplan, kortterapi och andra tidsbundna vårdformer, stöd för studieförmåga (special stöd), konsultation med psykiater, psykologutredning, konsultation och utforskning, utvärdering av arbetsförmåga, fortsatt vård och utredning av rehabiliteringsbehov och servicehandledning till de tjänsterna.
 • SHVS psykologer gör på basis av en psykiaters konsultationsförfrågan en så kallad kognitiv basutredning. I en sådan utredning utvärderar man allmänt individens förmåga och färdighetsnivåer, minnets olika delområden. Därtill utvärderas även individens koncentrationsförmåga samt den regleringen av det egna beteende genom psykologiska utredningar.
 • Ja, från 1.1.2021 kan du använda SHVS tjänster genom året på vardagar. Kortare öppethållningstider förekommer i fortsättningen under vissa helgar som inträffar på vardagar (nyårsafton, skärtorsdag och valborgsafton).
 • Ja det stämmer. Från och med 1.1.2021 kommer SHVS inte att ha några mottagningsavgifter. Däremot kommer vi att behålla avgiften för oanvända mottagningstider även nästa år.
 • Man får också i fortsättningen studerandehälsovårdstjänster som berör kvinnosjukdomar samt sexual sjukdomar. Därtill är psykiatriska tjänster också en del av studerandehälsovården. Vid behov handleder vi studerande till specialsjukvården.

Om användningen av tjänster

 • Ditt huvudsakliga serviceställe är SHVS serviceställe på din studieort. Vid behov får du ett tidsbeställningstillstånd till ett SHVS-serviceställe på en annan ort.

  Enbart de studerande som studerar vid en ort där en av våra samarbetsparter anordnar våra tjänster kan använda det servicestället.
 • Studerande vid yrkeshögskolor kan boka mottagningstider först 1.1.2021 då de omfattas av SHVS-tjänster och av den hälsovårdsavgift som ska betalas till FPA. Innan det har SHVS inga uppgifter om de som studerar vid yrkeshögskolor.
 • Ja och från 1.1.2021 debiterar SHVS inte några serviceavgifter för vårdmottagningar. Enbart avgiften för besök som inte har avbokats i tid består.
 • Hälsovårdsavgiften måste utföras på höst- och vårterminen i enighet med FPA:s betalningstidtabell. Betalningsdatumen varierar enligt när du har anmält dig som närvarande. Ifall du anmäler dig själv som närvarande under höstterminen mellan 1.10-31.12 så betalar du hälsovårdsavgiften senast vid slutet av året. Du kan använda SHVS-tjänster då du är närvaroanmäld.

Om hälsovårdsavgiften

 • Exakta uppgifter finns inte ännu. Hälsovårdsavgiftens storlek justeras årligen och fastställs före den 30 november. Kontrollera då summan på FPA:s webbsidor. Enligt en grov uppskattning är hälsovårdsavgiften år 2021 cirka 38,5 euro per läsår, alltså cirka 77 euro per läsår.
 • Vi har fått många frågor som handlar om den här frågan och med det här svaret försöker vi svara på dem alla:
 • FPA debiterar hälsovårdsavgiften av alla de högskolestuderande som omfattas av tjänsterna. Alla studerande är delaktiga av SHVS-tjänster också de som inte kommer på vårdbesök. SHVS:s roll i studerandehälsovården bygger på lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande och Social- och hälsovårdsministeriets Guide för studerandehälsovården. Enligt dessa dokument är SHVS uppgift att anordna hälso- och sjukvårdstjänster till studerande. Därtill ska SHVS främja studerandes hälsa och välfärd på ett mer allmänt plan genom att främja hälsan i studiesamfunden och studiemiljön. Alla studerande drar nytta av de två sistnämna uppgifterna, även de som inte själv kommer på vårdmottagningar. Med andra ord är hälsovårdsavgiften inte enbart en motsvarighet för individens vårdmottagningstjänster utan täcker studerandehälsans kostnaderna på ett bredare perspektiv.
 • Universiteten kräver inte läsårsavgifter av inhemska studerande och sådana studerande som kommer från EU/EES-området. Troligen frågar du om studentkårens medlemsavgift. Studentkåren bestämmer själv om medlemsavgiftens storlek. Du får den bästa informationen om detta från din egen studentkår. Men förhoppningsvis underlättar informationen att hälsovårdsavgiften betalas två gånger i året och engångssumman är under 40 euro.
 • Den här informationen hittade vi på FPA:s hemsidor:
 • Om du inte betalar hälsovårdsavgiften senast på förfallodagen skickar FPA en betalningspåminnelse till dig. Om hälsovårdsavgiften betalas efter förfallodagen tas en fast dröjsmålsavgift ut. Om du inte betalar hälsovårdsavgiften efter att du fått en betalningspåminnelse kan hälsovårdsavgiften och dröjsmålsavgiften kvittas mot studiepenningen utan ditt samtycke. Om hälsovårdsavgiften inte kan kvittas mot studiepenningen överförs hälsovårdsavgiften med stöd av lagen till utsökning.