Ta i bruk Self!

Börja använda Self-tjänsten genom att mata in dina kontaktuppgifter och välja hur du vill informeras on meddelanden i tjänsten (textmeddelande eller e-post).

Logga in i tjänsten.

I Self-webbtjänsten kan du kontrollera och avboka dina mottagningstider. Om du har fått ett tillstånd att boka en mottagningstid, kan du också boka en tid och flytta redan bokade tider i tjänsten.

Du kan inte boka eller flytta följande typer av mottagningstider i Self:

 • akuttider för samma dag
 • videomottagningstider
 • åtgärdstider.

Via Self-tjänsten kan du få säkra meddelanden från SHVS:s personal om din pågående behandling. Du kan svara på dessa meddelanden via tjänsten.

Förstaårsstuderande skickas en hälsoenkät för kontroll av hälsan (utskickningarna sker stegvis). Personlig respons om enkäten ges via Self-tjänsten.

Du loggar in i tjänsten med dina nätbankskoder eller ett mobilcertifikat. När du loggar in identifieras du och din rätt att använda SHVS:s tjänster kontrolleras. SHVS:s hälsovårdsavgift måste vara betald. Uppgifterna i SHVS:s system uppdateras från universitetens Virta-studieinformationstjänst varje natt.


Obs! Välj textning på svenska:

 

selflogo

 Vad är Self?

 • Self är en tjänst där SHVS:s klienter kan hantera sina mottagningstider på webben.
 • För att boka eller flytta en mottagningstid behöver du en tidsbeställningslov som du får av SHVS:s hälsovårdare eller läkare i samband med bedömning av vårdbehovet eller ett mottagningsbesök.
 • Bokade tider kan du kontrollera och avboka också utan tidsbeställningslov.

Vad är Mina Kanta-sidor?

 • Mina Kanta-sidor är en webbtjänst som upprätthålls av Fpa. Tjänsten är tillgänglig för alla med ett finskt personnummer. På Mina Kanta-sidor kan du kontrollera dina hälsouppgifter, t.ex. laboratorieresultat och patientjournaler.
 • Du ser också dina elektroniska recept och kan be om förnyande av dem.
 • Tjänsten möjliggör överföring av uppgifter mellan olika verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården.
 • Du kan själv ge ditt samtycke till vilka uppgifter som får överföras mellan olika verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården (t.ex. SHVS och hälsocentralen på din hemort) och du kan ändra eller återta ditt samtycke när som helst.
 • För tillfället används Kanta-systemet inom SHVS:s tjänster för allmän hälsa och mental hälsa. Tjänsterna inom oral hälsa går med i Kanta senare.