Siirry sisältöön

Terveydenhuollon ammattilaisten etä- ja lähivastaanotot toimivat ajanvarauksella. Myös puhelinaikoja varten tarvitset ajanvarauksen. Varataksesi ajan vastaanotolle ota yhteyttä hoidontarpeen arviointiin SelfChatissa tai puhelimitse. Jos olet jo saanut ajanvarausluvan (ns. tiketin), voit varata ajan Self-verkkopalvelussa.

Hoidontarpeen arvioinnissa terveydenhuollon ammattilainen kartoittaa ja arvioi tilanteesi sekä hoidon kiireellisyyden, antaa itsehoito-ohjeita sekä ohjaa sinut tarvittaessa tarvittaessa muuhun palveluun, mikäli asiasi ei kuulu opiskeluterveydenhuollon piiriin.  Hoidontarpeen arvion jälkeen hoitosi jatkuu omassa vastuutiimissäsi, digitaalisissa palveluissa tai suunterveyden palveluissa.

Hoitajan vastaanotolla voit keskustella mieltäsi askarruttavista terveyteen ja opiskelukykyyn vaikuttavista asioista.  Vastaanotolla terveydenhoitaja kartoittaa kattavasti tilanteesi ja esimerkiksi antaa terveysneuvontaa ja ohjausta sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon, neuvoo raskaudenehkäisyssä, tekee terveystarkastuksia, antaa rokotuksia, kirjoittaa lyhytaikaisia poissaolotodistuksia oppilaitokselle tai työnantajalle ja tilanteesta riippuen kirjoittaa lähetteen laboratoriotutkimuksiin ennen lääkärin vastaanottoa. Terveydenhoitaja tukee sinua, jos opiskelukykysi on alentunut.

Psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle pääset hoidontarpeen arvion kautta, kun asiasi liittyy mielenterveyteen esimerkiksi mielialaan, ahdistuneisuuteen, traumaattiseen kriisiin, kehitykselliseen neuropsykiatriseen häiriöön tai muuhun pitkäaikaiseen mielenterveyden häiriöön. Psykiatrinen sairaanhoitaja kartoittaa tilannettasi ja opiskelukykyäsi yhdessä kanssasi. Psykiatrinen sairaanhoitaja auttaa valitsemaan omahoito-ohjelman ja asettamaan tavoitteen sekä seuraamaan sitä, ohjaa oma-apuaohjelmien käyttöä ja itsehoitoa sekä tukee ja auttaa lääkärin aloittaman hoidon toteutuksessa. Psykiatriselta sairaanhoitajalta saat tietoa hoitovaihtoehdoista mielenterveyden häiriöiden hoitoon liittyen sekä neuvoja mielenterveyden edistämiseen. Psykiatrinen sairaanhoitaja tarjoaa tarvittaessa 3 asiakkaan lähi- tai etätapaamista ohjatun omahoidon tueksi.

Tuki- ja liikuntaelinoireissa sinua auttaa fysioterapeutti. Fysioterapeutin vastaanotolla saat apua esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimiin liittyvissä kivuissa (esim. lihakset, nivelet ja selkäranka) sekä liikkumiseen ja toimintakykyyn liittyvissä ongelmissa.  Vastaanotolla fysioterapeutti tekee kliinisen tutkimuksen ja arvioi liikkumistasi, toimintakykyä ja ryhtiä sekä ohjaa ja neuvoo vammojen/oireiden ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa. Fysioterapeutti laatii tarvittaessa sinulle yksilöllisen harjoitusohjelman kuntoutumisen tueksi.

Yleislääkärille pääset yleensä hoitajan tai fysioterapeutin ohjaamana tai joskus myös suoraan hoidontarpeen arvioinnista. Yleislääkäri tutkii ja hoitaa opiskelijan terveyteen ja/tai sairauteen liittyviä asioita ja vaivoja. Saat yleislääkärin vastaanotolla myös terveysneuvontaa. Yleislääkäri arvioi tarvittaessa myös opiskelukykyäsi ja tukee, jos opiskelukykysi on alentunut. Voit saada yleislääkäriltä lähetteen jatkotutkimuksiin, erikoissairaanhoitoon tai ohjauksen YTHS:n toiselle ammattilaiselle. Yleislääkärit kirjoittavat myös tarvitsemasi opiskeluun liittyvät lääkärintodistukset ja -lausunnot.

Vastaanotolla suuhygienisti hoitaa hammaslääkärin lähetteellä iensairauksia, ohjaa kotihoitoa ja antaa ravintoneuvontaa sekä tekee hammaslääkärin määrittämän hoitovälin perusteella suun ja hampaiston jatkotutkimuksia. Suuhygienisti voi myös tehdä hammaslääkärin määräämiä kuvantamistutkimuksia. Eri aihealueiden terveysneuvontaa on mahdollista saada myös suuhygienistin etävastaanotolla.

Vastaanotolla hammaslääkäri tekee suun tutkimuksen, jossa arvioidaan hampaiden ja ikenien kunto, purenta ja viisaudenhampaiden tilanne sekä määrittää terveysneuvonnan ja palvelujen tarpeen. Hammaslääkäri tekee hampaiden paikkaukset, juurihoidot, poistot ja muut tavanomaiset hammaslääketieteelliset toimenpiteet. Hän lähettää tarvittaessa kuvantamistutkimuksiin ja suuhygienistin hoitoon sekä arvioi vaativamman hoidon tarpeen ja lähettää jatkohoitoon. Hammaslääkärin kanssa kannattaa keskustella hammashoitopelosta ja sen helpottamisen keinoista.

Yleislääkäri tai psykiatri ohjaa sinut psykologin vastaanotolle, jos tarvitset lyhytterapeuttista apua tai jos tilanteesi kaipaa psykologin tekemää arviointia ja tutkimusta. Lyhytterapeuttinen työskentely on pääosin keskusteluun perustuvaa ammatillista yhteistyötä, jonka raamit sovitaan heti hoidon alkaessa. Tavallisesti psykologin toteuttama lyhytterapia koostuu 5–10 viikoittaisesta tapaamisesta. Lyhytterapia voi toteutua joko etä- tai lähivastaanotolla. Psykologit tekevät tarvittaessa myös kognitiivisia perustutkimuksia psykiatrin lähetteellä.

Yleislääkäri ohjaa sinut psykiatrille konsultaatioon, jos sinulla on mielenterveys- tai päihdeongelma, jonka diagnosoimisessa, hoidon tai kuntoutuksen suunnittelussa tai hoidon aloittamisessa tarvitaan erikoislääkärin osaamista.  Psykiatrin konsultaatioon menee tavallisesti 1 – 3 käyntiä. Psykiatri tekee konsultaation aikana psykiatrisen tutkimuksen, joka muodostuu vapaasta ja tarvittaessa strukturoidusta haastattelusta, sinun täyttämistäsi kyselyistä sekä joskus laboratoriotutkimuksista. Tutkimukseen voi kuulua myös kanssasi sovitulla tavalla läheisen haastattelu. Psykiatrisen tutkimuksen tulosten perusteella psykiatri tekee kanssasi hoito- ja kuntoutussuunnitelman. Osana psykiatrista tutkimusta psykiatri arvioi myös opiskelukykyäsi ja tarvittaessa huolehtii opiskelukyvyn tuen järjestämisestä. Psykiatri kirjoittaa sinulle hoito- ja kuntoutussuunnitelmaasi liittyvät todistukset, joiden antaminen kuuluu opiskeluterveydenhuoltoon.  

Terveydenhuollon ammattilainen ohjaa sinut seksuaalineuvojalle, jos sinulla on seksuaalisuuteen, sukupuoli-identiteettiin tai seksiin liittyviä ongelmia tai kysymyksiä, joiden riittävä käsittely ei onnistu muun vastaanottokäynnin yhteydessä. Seksuaalineuvonta on opiskelijan tarpeista lähtevää tavoitteellista ja prosessinomaista seksuaalisuuteen liittyvien asioiden käsittelyä. Tavallisimmin seksuaalineuvonta käsittää yhdestä viiteen tapaamiskertaa etävastaanotolla.