Hoppa till verktygsfältet

Depressionsskolan är en forskningsbaserad behandlingsmetod som genomförs i grupp och som har konstaterats vara effektiv vid lindrig eller medelsvår depression. Det ordnas både grupper som träffas fysiskt och grupper som har distansmöten.

Vad då för Depressionsskola?

  • I Depressionsskolan får du kamratstöd och information om depressionssjukdomen, och dessutom lär du dig egenvårdsfärdigheter. Fokus ligger på framtiden och på färdighetsträning.
  • I Depressionsskolan får du hjälp med att bygga upp en egen verktygslåda för att lindra depression genom daglig färdighetsträning och uppföljning av sinnesstämningen.
  • I slutet av gruppträffarna sammanställs viktiga iakttagelser som gjorts under sessionerna, och utifrån dessa görs en framtidsplan upp för att förebygga eventuella återfall av sjukdomen.

Genomförande

  • En grupp kan bestå av 6–10 studerande. Grupperna leds vanligtvis av två SHVS anställda.
  • Gruppen samlas 10 gånger.
  • Vid varje gruppmöte presenteras ett nytt tema och tillhörande teori och övningar.
  • Träffarna ordnas i regel en gång i veckan och pågår i 2 timmar varje gång. Kontrollera med gruppledaren för exakta mötesveckor och dagar, eftersom vissa av grupperna kan ha rastveckor. Vissa av grupperna som börjar i slutet av höstterminen kan även fortsätta på vårterminen.
  • Vänligen anmäl din frånvaro från gruppen i god tid i förväg.

Kunde Depressionsskolan passa dig?

  • Depressionsskolan är avsedd för personer som insjuknat i depression för första gången i livet eller fått återfall och vars depression enligt läkarens bedömning är lindrig eller medelsvår. Depressionsskolan passar även personer med kronisk depression (dystymi), och behandlingen kan vara till nytta också i situationer där det förekommer depressionssymtom utan egentlig depression.
  • Akuta kriser och missbruksproblematiken ska ha passerats vid starten av Depressionsskolan. Depressionsskolan är inte avsedd för personer med bipolär sjukdom. Dyslexi kan göra det svårt att delta i arbetet.

Depressionskolor på svenska under våren 2024

En national distansgrupp startar på svenska på onsdagen den 31.1.2024 kl. 13–14.30. Kolla mer detaljerade mötesveckor av SHVS-proffs. Om du redan har kontakt med SHVS kan du fråga efter Depressionsskolan när du besöker mottagningen. I annat fall vänligen kontakta oss för bedömning av vårdbehovet. Gruppen är organiserad av SHVS Väst.