Siirry sisältöön

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) toteutettiin helmi-maaliskuussa koronaepidemian kolmannen aallon aikana 2021 THL:n ja Kelan yhteistyönä. Kyselyn aihealueita olivat opiskelijoiden terveys, elintavat, koettu hyvinvointi, sosiaaliset suhteet, opiskelukyky sekä terveyspalvelujen tarve ja käyttö. Lue lisää: Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus (KOTT) 

Tutkimukseen kutsuttiin noin 12 000 satunnaisesti valittua 18–34-vuotiasta perustutkinto-opiskelijaa ammattikorkeakouluista ja yliopistoista. Kyselyyn vastasi 6 258 opiskelijaa.  Vastausaktiivisuus oli 53 prosenttia. Tutkimus uusitaan neljän vuoden välein. Aiemmin tutkimuksen on teuteuttanut YTHS.

Aiemmat tutkimukset

YTHS:ssä on toteutettu vuosina 2000, 2004, 2008, 2012 ja 2016 valtakunnalliset opiskelijoiden terveystutkimukset, joiden kohteena ovat alle 35-vuotiaat perustutkintoa suorittavat yliopisto-opiskelijat. Vuodesta 2008 alkaen mukana ovat olleet myös ammattikorkeakouluopiskelijat.

Tutkimuksissa on kartoitettu laajasti opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa, terveyskäyttäytymistä ja näihin liittyviä tekijöitä, kuten sosiaalisia suhteita, opiskelua ja toimeentuloa sekä terveyspalvelujen käyttöä ja mielipiteitä palvelujen laadusta. Peruskysymykset on toistettu samalla tavoin eri vuosina.

Lisäksi mukana on ollut vaihtuvia erityisteemoja: oppimisvaikeudet, sähköiset terveyspalvelut, internetin käyttö, rahapelaaminen, matkailu, kiusaamis-, vainoamis- ja väkivaltakokemukset, opiskelu-uupumus ja -into, liikunnan kulttuuriset ja sosiaaliset merkitykset, seksuaaliterveys ja seksuaalinen suuntautuminen, astma, atooppinen ihottuma, pään ja kasvojen alueen kiputilat (narskuttelu), istuminen sekä opiskelun ja perheen yhteensovittaminen. Monet tutkituista aiheista liittyvät opiskelijan työkykyyn, opiskelukykyyn.

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen aineistosta on tehty toistasataa julkaisua: väitöskirjoja, tutkimusraportteja, artikkeleita, abstrakteja tai muita kirjoituksia.

Tutkimusten tietoja on hyödynnetty opiskeluterveydenhuollon suunnittelussa ja ohjeistuksissa. Ne ovat myös ohjanneet useita yhteisöllisen terveyden edistämisen hankkeita.