Siirry sisältöön

Oikein kohdennettua apua – YTHS tarjoaa porrastetusti mielenterveyden hoitoa

YTHS on uudistanut opiskelijan mielenterveyden hoitoon liittyviä palveluita ja asiointia. Syksystä 2023 alkaen YTHS tarjoaa opiskelijalle tukea mielenterveysasioissa tarpeita vastaavasti ja ilman useita asiointivaiheita. Opiskelija saa oikein kohdennettua apua ensimmäisen terveydenhoitoammattilaisen kohtaamisessa eikä odotusta muodostu hoitopolun alkuun.

Porrasteisessa hoitomallissa palvelu tarjotaan jatkumona: mitä monimutkaisempi opiskelijan tilanne on, sitä intensiivisempää tarjottava hoito on. Tarjoamme hoitoa, joka sopii mahdollisimman hyvin opiskelijan oireisiin ja tilanteeseen ja joka järjestyy mahdollisimman sujuvasti. Suurelle osalle riittää nopeasti alkava ja lyhyt interventio. Näin YTHS:n ammattilaisten apu riittää mahdollisimman hyvin kaikille avun tarpeessa oleville.

Hoidossa huomioidaan opiskelijan mahdollisuudet hyödyntää itsehoitoa ja digitaalisia palveluja. Lievissä tai keskivaikeissa oireissa opiskelija voidaan ohjata joko ryhmätoimintaan tai ohjattuun omahoitoon, jossa psykiatrinen sairaanhoitaja neuvoo ja tukee omahoidon toteuttamista. Tarvittaessa opiskelija ohjataan hoitopolussa eteenpäin yleislääkärin vastaanotolle. Psykologin lyhytterapiaa ja psykiatrin konsultaatiota hyödynnetään vain vaikeammissa tilanteissa. Mikäli tilanne edelleen vaatii, opiskelija saa psykiatrin vastaanottoajan tai yleislääkärin lähetteen erikoissairaanhoitoon.

Taustalla on jo usean vuoden ajan kasvanut palvelukysyntä. YTHS:n on pystyttävä tuottamaan korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitopalvelut nykyistä tehokkaammin. Lisäksi syyskuusta alkaen terveyspalveluiden hoitotakuu tiukkeni ja asiakkaan on päästävä hoitoon nykyistä nopeammin.

Lisätietoa YTHS:n mielenterveyspalveluista