Hoppa till verktygsfältet
De riksomfattande servicenumren betjänar vardagar från kl. 8.00 till 13.00. Telefonnumren för allmän- och mental hälsa är 046 710 1073 och oral hälsa 046 710 1085. Vi fortsätter med att bearbeta den kö som uppstått i telefontjänsterna. Vi ringer dig åter inom cirka 2 vardagar. Self webbtjänsten är i användning men SelfChatten håller stängt tillsvidare.

Recept av studerande för studerande -häfte har publicerats

Det nya En energisk och välmående VARDAG – recept för studerande av studerande har nu publicerats.  Recepthäftet är menat till alla studerande och där finns 21 olika favoritrecept av studerande för studerande.

Vardagen kan vara stressigt för många och ibland kan det vara också ont om pengar. Därför är maten i recepthäftet hälsosam, billig, miljövänlig och lättgjord.

Med finns många lätta recept till vardagen vars syfte är att uppmuntra till lagning av både god och hälsosam mat hemma. Ingredienserna som används i recepten är allmänna och månganvändbara och ingredienserna är inte särskilt dyra. I många recept finns även vegetariska alternativ som uppmuntrar till miljövänlig matlagning. Med finns även många andra tips om matlagning.

Häftet har producerats av Studenternas hälsovårdstiftelse (SHVS) tillsammans med studerande vilket resulterade till allas glädje häftet som innehåller recept för studerande av studerande!

Marknadsförningsbild