Hoppa till verktygsfältet

Förändringar angående laboratorietjänster från 1.1.2021

Laboratorietesten för den största delen av kunderna som uträttar sina ärenden på SHVS:s egna serviceställen kommer att ske hos SYNLAB från i början av nästa år. De betjänar runtom Finland. Vid behov utförs snabbtest i SHVS serviceställen och underleverantörerna sköter om laboratorietjänstera i sina egna serviceställen.

Laboratorietjänster fungerar enligt följande efter årsskiftet

  • Du får enligt behov en remiss till SYNLAB laboratorietest av en sakkunnig hos SHVS
  • Du kan boka en tid för laboratorietest via den elektroniska Hälsomappen eller per telefon. Boka tiden alltid via Hälsomappen så att avgifterna styrs enligt remissen till SHVS.
  • Vid behov kan du avboka eller flytta din tid minst 24 timmar innan den planerade tiden.
  • Laboratorietesten kommer till den skötande hälsovårdsexperten hos SHVS. Du kan se testresultaten i SYNLAB:s Hälsomapp och i MinaKanta-tjänsten.
  • Vi kan ta vid behov ta snabbtest och till exempel hjärtfilm (EKG) på SHVS serviceställen.

Har du ordinerats laboratorietest till nästa år?

Du kan inte längre boka tider nästa år för laboratorietest som utförs av SHVS även om du skulle ha ett tidsbokningstillstånd för det i Self-webbtjänsten. Istället hittar du i början av nästa år dina remisser i SYNLAB:s Hälsomapp och därifrån kan du boka tider. Observera att du kan boka tider där först från och med 5.1.2021.