Hoppa till verktygsfältet

Har din stelkramsvaccination i skick?

Barn får stelkrampsvaccinationerna på rådgivningen och i skolan. Vuxna behöver en boosterdos som 25-, 45- och 65-åringar.  Vaccinet är gratis på SHVS för universitets- eller högskolestuderande. Boka tid för vaccination i din studiestad:s SHVS.

Stelkrampsvaccinet hör till det nationella vaccina­tionsprogrammet och ger ett bra skydd mot en allvar­lig sjukdom. Barn och unga får grundvaccinationer och boosterdoser enligt ålder på rådgivningen och i skolan. Skyddet måste dock stärkas i vuxen ålder.  De vaccin som ges till 25-, 45- och 65-åringar skyddar både mot stelkramp och difteri. Vaccinet som ges till 25-åringar innehåller dessutom skydd mot kikhosta. Personer som har fyllt 65 år behöver en boosterdos vart tionde år, eftersom kroppens motståndskraft ör­sämras när man blir äldre.

Man kan få stelkramp i Finland och utomlands

Det finns ändå en risk ör att insjukna, eftersom den bakterie som orsakar stelkramp fortfarande finns i he världen. Den är vanlig i jordmånen, i djurens tarmar och som sporer trivs den på nästan vilka ytor som helst.  Den bakterie som orsakar stelkramp kan inte ta sig genom frisk hud, men man kan få stelkramp även i Fin­land om man till exempel faller med cykeln, trampar på en spik, blir biten av ett djur eller får ett sår i samband med trädgårdsarbete.  Risken att insjukna är större vid resor i varmare länder än vad den är i Finland.

De nervgifter som stelkrampsbakterien producerar orsakar rastlöshet, feber och huvudvärk. I det första skedet blir vanligtvis även käken stel. Efter det börjar andra kroppsdelar få förlamningssymtom och krampa.

Stelkramp är en livshotande sjukdom. När sjukdomen har börjat är den svår att behandla.  Tack vare vacci-nationerna är den dock väldigt ovanlig nuförtiden.

Läs mer om atelkrampsvaccinet  på Institutet för hälsa och välfärd -sidor.