Hoppa till verktygsfältet
Servicenumret för oral hälsa är överbelastat. Servicenumret för oral hälsa betjänar exceptionellt mån-fre till kl. 14.30 och på fre till kl. 13.30. Vi beklagar besväret.

Har du redan bekantat dig med SHVS Näring?

I tjänsten SHVS Näring kan du följa med hur du uppnår dina mål, få tips och recept, delta i individuell färdighetsträning eller ställa frågor till en näringsterapeut.

Ny studerande välkommen till SHVS!

Du är som högskolestuderande hjärtligt välkommen att använda hälsovårdstjänster hos oss. SHVS är studerandes stöd för hälsa och välfärd.

Vinnaren för Sätt fart! -tävlingen har lottats

Sju ämnesföreningar deltog i tävlingen. Som vinnare för tävlingen lottades ämnesföreningen Oidipus ry. Föreningen är ämnesförening för psykologistuderande vid Itä-Suomen ylippisto.

Studeranderådets år 2021

SHVS studeranderåds första verksamhetsår gav lärdomar och tankar om hur verksamheten kan utvecklas. Rådsmedlemmarna stod för en gedigen arbetsinsats bland annat när det gällde arbetet med att utveckla webbtjänsten Self och färdigställa en ny guide med temat samråd om studerandehälsa.

Kolla öppettiderna för jul och nyår

SHVS:s digitala tjänster och distanstjänster betjänar studerande normalt på vardagar. De riksomfattande servicenumren för bedömningen av vårdbehovet och servicehandledningen håller öppet mån-tors kl. 8.00–15.00 och fre kl. 8.00–14.00.

SHVS riksomfattande telefontjänst förnyas

Återuppringningssystemet som är kopplat till SHVS riksomfattande servicenummer byts ut, och tjänstens innehåll förnyas. Tack vare det nya systemet förbättras telefonservicen och det blir smidigare att uträtta ärenden. Servicenumren och tiderna förblir desamma som tidigare. Det nya systemet tas i bruk 10–15.12.2021.

1 2 3 11