Hoppa till verktygsfältet

Förhuden är ett dubbelt hudveck som vanligen delvis täcker ollonet som är den yttersta delen av penis. Vid tillväxt vidgas förhuden vanligen och då sitter den inte längre fast mot ollonet. 

I vuxen ålder anses situationen vanligen vara normal om förhuden är tillräckligt vid för att kunna dras tillbaka helt så att hela ollonet syns. Vid erektion dras förhuden helt eller åtminstone delvis tillbaka över ollonet av sig själv.

Målet är att upptäcka trång förhud (fimos) redan i barndomen eller ungdomen (t.ex. i kontroller på rådgivningen, inom skolhälsovården, under värnplikten), eftersom tillståndet ökar inflammationsrisken, kan leda till ärrbildning på förhuden på grund av upprepade sprickor och försvårar sexlivet.

Egenvård

Om du inte kan dra tillbaka förhuden över ollonet, kan du först själv försöka behandla trångheten genom att försiktigt töja förhuden. Töjning betyder att förhuden masseras och dras tillbaka med fingrarna så lång det går lätt och smärtfritt. Före töjning lönar det sig att smörja ollonet med en bassalva.

När behövs behandling?

Om tillståndet inte blir bättre efter daglig töjning i en månad eller om du inte alls kan töja förhuden utan smärta, kontakta vårdpersonal. 

Behandling

Den vanligaste behandlingen av trång förhud är omskärelse, vilket betyder att förhuden opereras bort. Detta är ett kirurgiskt ingrepp som utförs på sjukhus dagkirurgiskt under lokalbedövning. Det kräver alltså inte övernattning på sjukhuset. Efter ingreppet behövs eftervård hemma i några dygn.

Källor:
Duodecim: Terveysportti, Lääkärin tietokanta

SHVS allmänläkare / 29.3.2022

Dina tjänster