Hoppa till verktygsfältet

Syfilis orsakas av Treponema pallidum-spiroket. Syfilis hör till de allmänfarliga smittsamma sjukdomarna. Majoriteten av alla syfilissmittor som konstateras i Finland har fåtts i Estland. Under de senaste åren har syfilissmittor ökat särskilt vid sex mellan män.

Syfilis delas in i primär, sekundär, latent och tertiär fas. I den primära fasen kan ett syfilistest vara negativt. Under graviditet överförs syfilis via moderkakan till fostret särskilt under den sista graviditetstrimestern, då barnet insjuknar med nästan hundra procents säkerhet. Smitta kan leda till att fostret dör.

Symtom

I den primära fasen uppkommer ett smärtfritt första sår 3–4 veckor efter smittan och det läker inom några veckor. Också de lokala lymfknutorna svullnar.

I den sekundära fasen inom 6–8 veckor efter smittan förekommer allmänna infektionssymtom, feber, utslag och förstorade lymfknutor.

Den latenta fasen börjar ett år efter en obehandlad smitta. I den latenta fasen är personen symtomfri.

Den tertiära fasen orsakar komplikationer flera år efter smittan hos en del patienter: hudförändringar, hjärtkärlförändringar och förändringar i centrala nervsystemet.

Undersökningar

Om du misstänker en smitta, kan ett sållningstest som baserar sig på Treponema pallidum-antikroppar (S-TrpaAb) utföras inom studenthälsovården. Om det inte finns tillgång till TrpaAb-test, utförs både ett kardiolipintest (S-KardAb) och ett S-TPHA-test.

För att bekräfta sjukdomen behövs alltid också en klinisk undersökning. Ett nativprov kan tas på könssjukdomspolikliniker som har möjlighet att undersöka och konstatera spiroketer från sårsekret med hjälp av ett mörkfältsmikroskop. Diagnosen bekräftas genast.

Behandling

Syfilis behandlas i första hand med prokainpenicillin. För personer som är överkänsliga för penicillin är ceftriaxon ett alternativ.

Källor: Duodecim: Terveysportti, Lääkärin tietokanta

SHVS allmänläkare / 29.3.2022

Dina tjänster