Hoppa till verktygsfältet

Tankar på att skada sig själv eller begå självmord kallas självdestruktiva tankar. De kan ses som psykets rop på hjälp i en situation som känns hopplös. När resurserna är slut och det är svårt att hitta sätt att komma framåt i livet, kan man ha uppgivna tankar såsom ”det skulle vara lättare att vara död”. Självdestruktiva tankar kan förekomma också utan en önskan om att dö. Då är målet vanligen att straffa eller skada sig själv eller att lindra psykiskt lidande. Självdestruktiva tankar betyder inte nödvändigtvis att personen verkligen vill dö eller skada sig själv. Det är snarare fråga om en vilja att bli av med ett tillstånd som känns outhärdligt.

Självdestruktiva tankar förekommer ofta i samband med psykiska sjukdomar. Exempelvis depressionstillstånd, återkommande depression, bipolär sjukdom, psykoser, ångestsyndrom, rusmedelsmissbruk och vissa personlighetsstörningar kan förknippas med självdestruktiva tankar. Även ensamhet, förluster och svåra livssituationer ökar risken för självdestruktiva tankar. Särskilt händelser i livet som raserar självkänslan och den sociala ställningen leder lätt till en ökad risk för såväl självdestruktiva tankar som självskadebeteende.

Självdestruktiva tankar är rätt vanliga. Var tionde vuxen har tänkt på självmord under det senaste året. Självdestruktiva tankar varierar från tillfälliga och övergående önskningar om att dö till långvariga tankar som leder till självskadebeteende.

Anvisningar för egenvård av självdestruktiva tankar

  • Kom ihåg att det endast är fråga om tankar som du inte måste lyda.
  • Försök förstå vad som ligger bakom de självdestruktiva tankarna: Upplever du att du har hamnat i en återvändsgränd? Kommer du inte längre på andra lösningar på en situation som känns hopplös? Har du orimligt mycket belastning i ditt liv och håller dina resurser på att ta slut?
  • Prata om dina tankar. När du uttalar tankarna högt kan du få avstånd till dem och förstå att andra lösningar finns.
  • Diskutera dina tankar och din situation med någon tillförlitlig person.
  • Undvik att konsumera alkohol och andra rusmedel, eftersom de ökar förtvivlan och risken för förhastade handlingar.

När behövs behandling?

Självdestruktiva tankar ska alltid tas på allvar. Om du har självdestruktiva tankar för första gången eller om dina självdestruktiva tankar har blivit starkare eller kontinuerliga, är det skäl att kontakta vårdpersonal.

Om du har svårt att förhålla dig till dina självdestruktiva tankar enbart som tankar och är rädd för att du handlar enligt dina tankar, uppsök akutvård på din hälsovårdscentral eller närmaste jourmottagning.

Vård måste uppsökas omedelbart om önskan om att begå självmord är stark, om du har en plan för förverkligande av tankarna eller om du har skadat dig själv avsiktligt.

Behandling av självdestruktiva tankar

Vid behandling av självdestruktiva tankar måste orsaken till tankarna utredas. Om de självdestruktiva tankarna förekommer i samband med någon psykisk sjukdom ska behandlingen planeras enligt denna sjukdom. Vid behandling av självdestruktiva tankar är det bra att lära sig se tankarna enbart som tankar och hitta andra sätt att hantera dem än genom att skada sig själv. Här kan kognitiv psykoterapi användas.

Källor: Psykisk Hälsa Finland, Psykporten.fi

SHVS psykolog / 26.1.2024

Dina tjänster

Tidsbeställning
Tidsbeställning