Hoppa till verktygsfältet

Hos vuxna är den vanligaste orsaken till ögoninflammation allergi eller bindhinneinflammation. Symtom på inflammerat öga är röd bindhinna, svullna ögonlock, rinnande ögon, ögonvar och känsla av skräp i ögat.

Egenvård

Allergisk ögoninflammation kan lindras med receptfria ögondroppar som kan köpas på apotek. Om du vet att dina ögonsymtom beror på allergi, kan du själv åtminstone börja använda sådana allergiögondroppar. Virussjukdomar i övre luftvägarna, alltså så kallad flunsa, kan förknippas med bindhinneinflammation i ögat. Om en sådan inflammation är lindrig, d.v.s. förknippas främst med lindrig rodnad utan var, kan du själv uppfölja symtomen hemma i 1–2 dygn för att se om de lindras av sig själv. En sådan ögoninflammation behöver inte behandlas på något sätt. 

När behövs behandling?

Om ögoninflammationen har kraftig varbildning, tydlig smärta eller värk eller synnedsättning som symtom, kontakta vårdpersonal. 

I följande tabell finns allmän information om behandling av ögoninflammationer och ögonsymtom och vilka åtgärder de kräver.  

SymtomVad kan det vara
fråga om?
 Vad bör göras?
Rinnande ögon, rodnad och sandkänsla i båda ögonen under pollensäsongenAllergisk bindhinneinflammationProva receptfria allergiögondroppar. Om symtomen håller i sig och/eller återkommer, kontakta läkare för att få anvisningar om fortsatt vård och recept.
Röda ögon och tydlig varbildningÖgoninflammation orsakad av en bakterieKontakta hälsovårdare eller läkare.
Rodnad och varbildning – skräp i ögat eller misstanke om dettaInflammation orsakad av en skada på ögats ytaKontakta hälsovårdare eller läkare.
Ögonrodnad som förknippas med tydlig värkRisk för allvarlig ögonsjukdomKontakta hälsovårdare eller läkare.
Stöt eller stickolycka som riktats mot ögatSkada inne i ögatKontakta läkare.
Utslag med blåsor kring ögat som förknippas med ögonsymtomHerpesinfektion i ögatKontakta läkare.
Lindrig ögonrodnad i samband med flunsaBindhinneinflammation som går över av sig självDu kan vänta på att tillståndet går över av sig själv inom 1–2 dygn.
Tydlig röd svullnad på ögonlocket eller i ögonlockskantenInflammation i ögonlockskörtelnKontakta hälsovårdare eller läkare.
Blodutgjutning under bindhinnanVanligen ofarligt symtom, förknippas inte med ögon- eller andra sjukdomarKontakta läkare eller hälsovårdare om du misstänks eller har konstaterats ha högt blodtryck och/eller om du regelbundet använder blodförtunnande medel eller om symtomet uppkommer i samband med någon annan sjukdom.

Källor: Duodecim: Terveysportti, Lääkärin tietokanta

SHVS allmänläkare / 20.7.2022

Dina tjänster