Hoppa till verktygsfältet

Många människor som är allergiska mot björkpollen kan få lokala symtom som klåda i munnen, på läpparna och i svalget av nötter, färska frukter och råa rotfrukter samt kryddor. Detta kallas för korsallergi och är vanligtvis inte förknippat med några svåra allergiska reaktioner.

Vid korsallergi är det proteiner som liknar pollenallergener i vissa typer av födoämnen som orsakar symtom, d.v.s. fungerar som allergener. Också andra proteiner i födoämnet kan fungera som allergener. Exempel på sådana matallergier är bland annat mjölk-, spannmåls- och äggallergier som är vanliga under barndomen. De försvinner dock eller blir lindrigare i vuxen ålder. Vissa matallergier är mer bestående, som fisk- och skaldjursallergi. Det hela blir mer komplicerat av det faktum att exempelvis nötallergi kan ta sig uttryck i en korsallergi med lindriga symtom eller en ”äkta” allergi med kraftiga symtom. Risken för en kraftig reaktion kan numera utredas med blodprov, som visar om personen har utvecklat antikroppar mot vissa av de viktigaste födoämnena.

Symtom

Symtomen kan bestå av slemhinnesymtom som vid korsallergi, men också symtom som klåda, nässelutslag, plötslig sjukdomskänsla, buksmärta och kräkningar kan uppkomma efter matintaget. Däremot ger matallergi hos vuxna sällan symtom på atopiskt eksem. I synnerhet vid korsallergi kan råa grönsaker och rotfrukter orsaka klåda och kvaddlar (nässelutslag) också vid hudkontakt.

Egenvård

Korsallergier som hör samman med pollenallergi kan ge kraftigare symtom under pollensäsongen. Då kan du bli tvungen att tillfälligt undvika vissa typer av mat. Numera rekommenderas dock mångsidig kost, och mat som orsakar lindriga symtom behöver inte nödvändigtvis undvikas. På så sätt är det möjligt att upprätthålla toleransen för födoämnena trots korsallergin. Om korsallergin är svår kan det vara på sin plats att undvika mat som orsakar symtom. Om du däremot är direkt allergisk mot specifika proteiner i maten och symtomen är kraftiga är det nödvändigt att helt undvika födoämnena i fråga.

Antihistaminer lindrar klåda i slemhinnorna och andra lindriga symtom snabbt.

När ska jag söka vård?

Om en kraftig, generaliserad reaktion (anafylaxi) uppkommer under eller efter en måltid ska du omedelbart ta en antihistamintablett, om du har tillgång till sådana, och sedan uppsöka jourmottagningen. Efter att ha fått första hjälpen är det bra att gå på ytterligare undersökningar och inför dessa ta reda på exakt vilka födoämnen du ätit, om du inte redan vet vilken allergen det är fråga om. Vårdpersonalen försöker utreda orsaken till reaktionen och läkaren skriver ut recept på akutläkemedel som du kan ha i reserv.

Hudläkare 29.3.2022

Dina tjänster