Hoppa till verktygsfältet

Hosta betraktas som ihållande när den har pågått i över 3 veckor och långvarig om den har pågått i över 8 veckor.

Orsaker till langvarig hosta

 • Hosta till följd av att slem rinner ner i halsen, s.k. baksnuva (upper airway cough syndrome, UACS)
 • Hosta efter infektion (hyperreaktivitet i luftrören)
 • Astma
 • Refluxsjukdom
 • Rökning och andra retningar
 • Kronisk bronkit och begynnande kroniskt obstruktiv lungsjukdom (rökning)
 • Läkemedelsbehandling, till exempel ACE-hämmare, betablockerare för behandling av astma, nitrofurantoin och metotrexat.

Icke-brådskande undersökningar är alltid motiverade om hostan inte går över efter några veckor och det inte finns någon uppenbar orsak till den.

Uppsök genast vård om du får följande symtom

 • rikliga blodiga upphostningar
 • svår andnöd eller pipande andning
 • blåaktiga läppar
 • försämrat allmäntillstånd
 • bröstsmärta

Uppsök vård inom de närmaste dagarna om du får följande symtom

 • rödskiftande eller brunaktiga upphostningar
 • mer ansträngd andning än normalt
 • långvarig feber
 • kraftig smärta i öron eller ansikte

Behandling av långvarig hosta

Egenvård vid hosta i samband med övre luftvägsinfektion är vila, honung, eukalyptusolja, spray som drar ihop blodkärlen i näsans slemhinnor, halspastiller, ångandning i badrummet, vattenpipa (inhalator) som säljs på apoteket eller andra metoder som fuktar slemhinnorna. Också kortisonbaserade nässprayer kan hjälpa vid samtidig snuva.

Källor: Duodecim: Terveysportti, Lääkärin tietokanta

SHVS allmänläkare / 28.6.2023

Dina tjänster

Tidsbeställning
Tidsbeställning