Hoppa till verktygsfältet

Hosta är inte en självständig sjukdom utan ett symtom på någon sjukdom. Eftersom hosta är ett vanligt symtom på infektion i övre luftvägarna eller förkylning, förekommer det hos nästan alla årligen. Förkylningshosta går vanligen över inom några veckor men kan också pågå längre. Om hostan pågår längre än 4–8 veckor är det fråga om ihållande hosta.

Orsaker till ihållande hosta

När hosta inte går över efter förkylning eller luftrörskatarr, beror det ofta på någon följdsjukdom efter en virusinfektion. Den vanligaste är bihåleinflammation som upprätthåller hosta. En annan möjlighet är astma som ofta börjar med en hosta som pågår länge efter en infektion.

Om ihållande hosta har börjat utan att föregås av förkylningssymtom, är orsaken ofta någon annan lungsjukdom. Väldigt många typer av lungsjukdomar orsaker hosta. En rätt vanlig orsak till ihållande hosta är refluxsjukdom, där syrligt maginnehåll under natten kan stiga upp i svalget och därifrån hamna i luftrören. Hosta kan också vara en biverkning av vissa läkemedel.

Trots undersökningar går det inte alltid att hitta en orsak till ihållande hosta. Detta tillstånd kallas ”hostöverkänslighetssyndrom” eller idiopatisk kronisk hosta. Då är det fråga om en reflex i andningsorganen. Vid hostöverkänslighetssyndrom antas hostreflexen ha blivit överkänslig av en okänd orsak.

När behövs behandling?

Om orsaken till ihållande hosta inte är känd, är det alltid skäl att uppsöka läkare för undersökningar.

Vid kortvarigare hosta beror vårdbehovet på de andra symtomen.

Om hostan förknippas med följande symtom, är det skäl att uppsöka vård tidigare:

  • ihållande feber
  • blodiga upphostningar
  • gulaktiga upphostningar eller
  • andra alarmerande symtom.

Behandling av ihållande hosta

Om ihållande hosta beror på någon sjukdom, går hostan vanligen över när sjukdomen behandlas. Honung, eukalyptusolja eller någon annan vätska som fuktar svalget och struphuvudet kan lindra särskilt hosta som beror på infektioner i övre luftvägarna. Effekten av receptbelagda läkemedel som lindrar hostirritation är svag.

När ingen orsak till hostan hittas, d.v.s. när det är fråga om idiopatisk kronisk hosta, är effekten av de ovan nämnda hostmedicinerna inte särskilt god. Om hostan förknippas med någon funktionell röststörning, kan talterapi hjälpa.

Källor: Duodecim: Terveysportti, Lääkärin tietokanta

SHVS allmänläkare / 12.9.2019

Dina tjänster