Hoppa till verktygsfältet

En inflammation i halsområdet leder vanligen till att lymfknutorna förstoras. Den vanligaste orsaken är svalginflammation (faryngit) som leder till att lymfknutorna under nedre käkbenet förstoras, vanligen på båda sidorna. Inflammerade lymfknutor är ömma vid beröring.

Närliggande lymfknutor i halsen kan förstoras även vid andra hudinfektioner i halsområdet eller vid muninflammationer, såsom svår tandinflammation. Då kan en lymfknuta förstoras och bli öm endast på ena sidan av halsen.

Också vid vissa allmänna infektioner eller andra mera sällsynta sjukdomar kan lymfknutorna i halsområdet förstoras. Dessa förändringar försvinner dock inte inom två veckor såsom vanligen sker vid inflammerade lymfknutor. I detta fall förekommer förstorade lymfknutor ofta också i andra områden, såsom i ljumskvecken. 

När behövs behandling?

Om knölen på halsen står i samband med en svalginflammation, behövs inga undersökningar. Om knutan i halsområdet inte tydligt står i samband med inflammation i svalget eller halsområdet och inte försvinner inom två veckor, behövs undersökningar som vårdpersonal utför på mottagningen. 

Vård ska uppsökas omedelbart om knutan i halsområdet inte står i samband med en svalginflammation och allmänna symtom såsom oförklarlig feber, betydande trötthet, aptitlöshet eller viktminskning förekommer.

Källor: Duodecim: Terveysportti, Lääkärin tietokanta

SHVS:s allmänläkare / 11.7.2022

Dina tjänsterna

Tidsbeställning
Tidsbeställning