Hoppa till verktygsfältet

De flesta har födelsemärken på huden. Så kallade pigmentnevi som är mörka eller nästan svarta uppkommer i stor utsträckning hos unga vuxna, men de minskar i medelåldern. I dessa pigmentnevi kan det ibland ske en fruktad förändring där de blir elakartade pigmentcelltumörer, d.v.s. melanom, men i själva verket uppstår upp till 80 % av melanomen i hud som ser normal ut, i en enskild pigmentcell, och inte alls vid ett födelsemärke.

Det är bra att förhålla sig återhållsamt till borttagning av födelsemärken enbart av kosmetiska orsaker, eftersom ärrvävnad som bildas i operationsområdet ibland kan leda till större skada på utseendet än vad själva födelsemärket ursprungligen var. Ärrvävnadens tillväxtbenägenhet kan inte förutspås, så den kan bli en otrevlig överraskning om personen inte har några tidigare operationsärr. Om ett födelse­märke ska tas bort är kirurgisk borttagning vanligen det säkraste alternativet. Då avlägsnas födelsemärket fullständigt, och ett vävnadsprov tas för att säkerställa att födelsemärket är godartat. Laserslipning kommer på fråga endast i sällsynta fall när det gäller borttagning av födelsemärken.

Melanom

Antalet melanom har ökat bland ljushyade personer under de senaste decennierna även i Finland. Det är sannolikt att ökningen av mängden melanom delvis är skenbar och beror på att medvetenheten om melanom har ökat. Eftersom läkare och patienter kan misstänka melanom, upptäcks de i ett allt tidigare skede. Tidig upptäckt har förbättrat tillfriskningsprognosen för personer med melanom. Melanom som behandlas i ett tidigt skede går över hos 90 % av patienterna.

Risken för melanom är högre hos dem som har över 50 pigmentnevi. Dessutom ökar risken för melanom om huden är ljus, lätt blir brännskadad av solen, inte lätt utvecklar en solbränna och/eller är fräknig samt om nära släktingar har haft melanom och om födelsemärkena har stor diameter (över 7 mm). Enligt epidemiologisk forskning påverkas uppkomsten av melanom också av upprepade brännskador av solen – särskilt i ungdomen.

Skavande eller skada ökar inte risken för melanom trots att detta har varit en allmän föreställning. Däremot finns ett samband mellan rökning och elakartade hudtumörer; rökare har inte högre risk för melanom än icke-rökare, men hos rökare är melanomen svårare och behandlingsresultaten sämre. Dessutom försämrar rökning sårläkning och därför får rökare större operationsärr än icke-rökare.

Uppfölj dina födelsemärken själv

Du kan bra uppfölja dina födelsemärken själv, och om du har upptäckt förändringar kan du visa dem för läkare t.ex. i samband med läkarbesök av andra anledningar.

  • Födelsemärket växer eller en hudtumör uppkommer på en kort tid.
  • Födelsemärkets storlek och utseende förändras. Sådana förändringar är t.ex. färgförändring från brunt till svart, blått eller rött eller om födelsemärket utsöndrar var eller blöder. Förändringarna omfattar ofta endast en del av födelsemärket och är osymmetriska. Ett födelsemärke som tidigare varit symmetriskt kan bli deformerat när det växer.
  • Födelsemärket kliar, ömmar eller svider.
  • Huden kring födelsemärket är röd.

När behövs behandling?

  • Det är normalt att födelsemärkenas storlek, färg och antal långsamt ändrar under årens lopp. En typisk utveckling är att ett ursprungligen platt, brunt födelsemärke ljusnar och blir aningen upphöjt. Ibland är slutresultatet efter ett antal år ett hudfärgat upphöjt födelsemärke. Om tydliga förändringar sker snabbare, d.v.s. inom några veckor eller snarare några månader, ska de alltid tas på allvar.
  • Födelsemärken som spricker eller skadas på grund av sitt läge kan tas bort på grund av skadan de orsakar trots att risken för omvandling till melanom inte skulle ha ökat.
  • Om du märker förändringar i dina födelsemärken eller om du funderar på något annat kring dem, kontakta vårdpersonal, så får du en mottagningstid för kontroll av dina födelsemärken.

Källor: Duodecim: Terveysportti, Lääkärin tietokanta

SHVS läkare / 24.2.2023

Dina tjänster

Tidsbeställning
Tidsbeställning