Siirry sisältöön

YTHS:n kielistrategian tavoitteena on turvata opiskelijoiden yhdenvertainen kohtelu. Palvelulupauksilla halutaan varmistaa, että eri kieltä puhuvien opiskelijoiden välille ei synny kielestä johtuvia eroja asiakastyytyväisyydessä tai palveluihin ohjautumisessa.

Palvelulupaukset

  • Kaksikielisillä alueilla opiskelijoita palvellaan hyvällä suomen ja ruotsin kielellä. Esimerkiksi kaksikielisissä kunnissa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä asioiva perustutkinto-opiskelija saa hoitokäyntiin liittyvät lääkärinlausunnot, todistukset, lääkemääräykset, hoito-ohjeet ja hoitoyhteenvedot äidinkielellään, ellei muuta asian yhteydessä ole erikseen sovittu.
  • Muita kieliä kuin ruotsia tai suomea äidinkielenään puhuvia palvellaan vähintään tyydyttävällä englannin kielellä.
  • Palvelukanaviin rakennetut kielivalinnat ohjaavat henkilöstöä palvelemaan opiskelijoita heidän kontaktikielellään.
  • Verkkosivuilla pysyvä materiaali ja palveluihin liittyvät ajankohtaistiedotteet sekä asiakasinfo julkaistaan kolmella kielellä.
  • Henkilöstöä rohkaistaan käyttämään palvelutilanteissa englantia ja ruotsia mm. koulutuksen avulla.
  • Tärkeimmät potilasohjeet, terveyden edistämisen materiaalit ja hyvinvointioppaat tarjotaan kolmella kielellä.

Kielistrategia hyväksyttiin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön hallituksessa 2.9.2013 ja se tuli voimaan 1.1.2014.

Tutustu tarkemmin