Välkommen till SHVS

Verksamhetsställen

Self är en webbtjänst där studerande kan kommunicera med SHVS. Där kan du bl.a. hantera dina mottagningstider, skicka blanketter för förhandsuppgifter, svara på enkäter och kommunicera datasäkert med SHVS:s personal.

Ny studerande, välkommen att använda SHVS:s tjänster!

Under studietiden får du information, stöd och hjälp i hälsofrågor och vid sjukdomsfall och allt som gäller din studiegemenskaps välbefinnande frågor från Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS. Vår yrkeskunniga personal hjälper dig att hitta rätt serviceform.

Bekanta dig med SHVS

Self till din tjänst 24/7

Har du redan i användning Self-tjänsten? Webbtjänst för studeranden i SHVS är en snabb och enkel kanal till att uträtta hälsoärenden: styr dina reserverade tider, fylla i blanketter för förhandsuppgifter, kontrollera undersökningsresultat eller kommunicera datasäkert med SHVS:s personal.

Ta i bruk Self!

Ta i bruk e-faktura!

E-fakturor är snabbt och miljövänligt alternativ att betala en räkning. För att få e-fakturor måste du ingå ett avtal om e-faktura med SHVS i din nätbank.

Läs mera

Fakta om hälsa

I Hälsodatabanken har vi samlat ett urval artiklar om hälsa, sjukdomar, mentala utmaningar och frågor kring munhälsan hos vuxna i studieåldern.

Gå till hälsodatabanken