Välkommen till SHVS

Verksamhetsställen

Self är en webbtjänst där studerande kan kommunicera med SHVS. Där kan du bl.a. hantera dina mottagningstider, skicka blanketter för förhandsuppgifter, svara på enkäter och kommunicera datasäkert med SHVS:s personal.

Prova en elektronisk symtombedömningstjänst

Med hjälp av den elektroniska symtombedömningen kan du identifiera och bedöma dina symtom när det passar dig bäst. Du får expertrådgivning, anvisningar för egenvård eller hänvisas till mottagningen.

Läs mer

En elektronisk hälsoenkät Sätky är i Self

Under ditt studier är SHVS ditt stöd för välbefinnande och hälsä. Börja vår gemensamma resa genom att berätta hur mår du idag. SHVS kallar alla förstårsstuderande till en hälsoundersökning.

Svara på hälsoenkät i Self

Self till din tjänst 24/7 - håll kontaktinformation uppdaterad

Webbtjänst för studeranden i SHVS är en snabb och enkel kanal till att uträtta hälsoärenden: styr dina reserverade tider, fylla i blanketter för förhandsuppgifter, kontrollera undersökningsresultat och kommunicera datasäkert med personal.

Ta i bruk Self!

Fakta om hälsa

I Hälsodatabanken har vi samlat ett urval artiklar om hälsa, sjukdomar, mentala utmaningar och frågor kring munhälsan hos vuxna i studieåldern. Kolla hälsodatabanken och få information om hälsa.

Gå till hälsodatabanken