Hoppa till verktygsfältet

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar 56§ ska arbetsgivare av praktikanter kräva tillförlitliga uppgifter som visar att personen inte har salmonellasmitta, om praktikanten utför sådana uppgifter i vilka risken för att salmonellasmittan sprids är större än normalt.

Förrän den studerande har lämnat en salmonellautredning får personen inte:

  • utföra sådana uppgifter i en livsmedelslokal som avses i livsmedelslagen (23/2006) som innefattar hantering av oförpackade livsmedel som serveras utan uppvärmning,
  • på en mjölkproduktionsgård utföra andra uppgifter som innefattar mjölkbehandling än mjölkning, om gården levererar mjölken till ett mejeri som inte pastöriserar den.

Utredning av hälsotillståndet avser

  • en intervju som gjorts vid SHVS. Under intervjun betonas god hygienpraxis vid arbete med livsmedel (inte arbeta när man har symtom, anmälan till praktikplatsen om sjukdom som eventuellt smittar via livsmedel och betonande av betydelsen av god handhygien i arbetet och utbildning i detta). Ett intyg över utredning av hälsotillståndet ges i samband med intervjun.
  • En laboratorieundersökning görs om den studerande har eller har inom den senaste månaden haft en diarrésjukdom med feber. Behovet av laboratorieundersökning utgår från den studerandes egen anmälan om magsjukesymtom.

Läs mer om salmonella (thl.fi)