Siirry sisältöön

Korkeakoulut ja opiskelijajärjestöt voivat tilata MIELI ry:n Mielenterveyden ensiapu ® -koulutuksia (MTEA), joihin ohjaajat tulevat YTHS:ltä. Sisältö on suunnattu tuutoreille, opiskelija-aktiiveille, asiasta kiinnostuneille opiskelijoille, omaopettajille, opinto-ohjaajille, korkeakoulujen hyvinvointityöntekijöille sekä muulle henkilökunnalle.

Tietoa ja valmiuksia mielenterveysongelmien kohtaamiseen

Mielenterveyden ensiapu ® 1 ja 2 -koulutuksissa mielenterveyttä tarkastellaan osana kokonaisvaltaista terveyttä – voimavarana, mielen hyvänä vointina ja ihmisen kykynä selviytyä arjessa. Koulutuksia ei ole välttämätöntä käydä numerojärjestyksessä. Molemmat koulutukset ovat kestoltaan 14 tuntia. Koulutukset voidaan järjestää verkossa tai lähiopetuksena – joko suomeksi tai ruotsiksi.

Mielenterveys elämäntaitona -koulutus (MTEA1) tarjoaa tutkittua tietoa mielenterveydestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Koulutus antaa mahdollisuuden pohtia omaa ja läheisten mielen hyvinvointia sekä lisää keinoja mielenterveyden vahvistamiseen. Käsiteltäviä teemoja ovat tunnetaidot, ihmissuhteet ja vuorovaikutus, kriisit, elämänhallinta ja ylipäätään se, mitä on hyvä mielenterveys.

Haavoittuva mieli – tunnista ja tue -koulutus (MTEA2) antaa tietoa tavallisimmista mielenterveyden häiriöistä ja niiden oireista. Yhtenä tavoitteena on vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää stigmaa. Koulutus antaa valmiuksia mielenterveysongelmien kohtaamiseen ja rohkaisee ottamaan puheeksi vaikeitakin asioita. Yleisimpien mielenterveyden häiriöiden lisäksi käsitellään itsetuhoista käytöstä, psykoositiloja ja päihteiden väärinkäyttöä sekä opetellaan soveltamaan mielenterveyden ensiavun askeleita.

MIELI ry on kouluttanut YTHS:n psykologeja ensiapukurssien ohjaajiksi.

Korkeakoulun yhteishenkilö

  • sopii YTHS psykologin kanssa koulutuksen tilaamisesta (vähintään neljä kuukautta ennen toivottua ajankohtaa)
  • etsii ja varaa lähikoulutukseen sopiva koulutustilan
  • markkinoi koulutusta kohderyhmille, kerätä ilmoittautumiset ja ilmoittaa ne viimeistään kolme viikkoa ennen koulutusta YTHS:n psykologille (koulutuksen toteutumiseen vaaditaan vähintään kymmenen ilmoittautunutta) ja
  • maksaa lisenssimaksun MIELI ry:lle (vuonna 2023 40 euroa/ilmoittautunut ja vuonna 2024 50 euroa/ilmoittautunut)

YTHS psykologi hoitaa yhteydenpidon MIELI ry:n suuntaan (esimerkiksi ilmoittaa sinne koulutuksesta, tilaa kirjat ja välittää osallistujien tiedot palautekyselyä varten).