Siirry sisältöön

YTHS:n ammattilaiset voivat kirjoittaa opiskeluterveyteen liittyviä todistuksia ja lausuntoja korkeakoululle tai Kelalle. Työhön, harrastuksiin tai muihin vastaaviin liittyvät asiat tulee hoitaa työterveyshuollossa, terveyskeskuksessa tai yksityissektorilla.

Maksuttomia todistuksia ja lausuntoja

 • Työ- ja opiskelukykyä koskevat lausunnot
  • Lyhyet sairauspoissaolotodistukset korkeakoulua tai opiskeluun liittyvää työharjoittelua varten
  • Lääkärin lausunto A tai B työkyvystä sairauspäivärahaa varten
 • Opiskeluun ja opiskelukykyyn liittyvät todistukset
  • Opintoihin soveltumattomuuden arviointiin liittyvät lausunnot
  • Terveydenhuollon selvitys opintojen etenemiseen vaikuttaneista terveydellisistä syistä (kun Kela on pyytänyt selvitystä opintojen edistymisestä)
  • Terveydenhuollon selvitys opintojen suorittamisen lisäajan hakemista varten
  • Tartuntatautilain ja muun lainsäädännön edellyttämät opiskeluun liittyvät tutkimukset, todistukset ja lausunnot
  • Muut lainsäädännön edellyttämät opiskeluun tai tutkintoon pakollisena osana kuuluvaan opiskelijavaihtoon liittyvät todistukset. (Opiskelijavaihtoon liittyvät mahdolliset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ovat maksullisia.)
 • Lausunnot kuntoutuksen tarpeesta ja vammaisetuuksista
  • Lääkärin lausunto kuntoutuspsykoterapiaa, kuntoutuskursseja tai ammatillista kuntoutusta varten
  • Lääkärin lausunto C 16 vuotta täyttäneen vammaistukea tai eläkkeen saajan hoitotukea varten
 • Hoitoon liittyvät lausunnot
  • Lääkärin lausunto B lääkehoidon korvattavuuteen liittyen
  • Hoitoosi liittyvä lääkärin lausunto oikeudenkäyntiä varten
  • Hoitoosi liittyvä lääkärin lausunto sotilasviranomaisia varten
  • Hoitoosi liittyvä lääkärinlausunto E vakuutusyhtiölle
  • Rokotustodistus
 • Perhesuunnitteluun liittyvät lausunnot
  • Lääkärinlausunto ja lähete raskaudenkeskeytystä varten
  • Lääkärinlausunto ja lähete sterilisaatiota varten

Todistukset, joita ei voi saada YTHS:ltä

 • Ajokorttitodistus
 • Lääkärintodistus ampuma-aselupaa varten
 • Lääkärintodistus asevelvollisuuden palvelukelpoisuusluokasta
 • Vapaaehtoiseen opiskelijavaihtoon liittyvät todistukset
 • Todistus viran tai toimen hakua varten (T-todistus)
 • Todistus veronmaksukyvyn alentumisesta
 • Urheiluun tai vapaa-ajanharrastukseen liittyvät todistukset
 • HIV- tai muita vastaavia todistuksia muuhun kuin opiskelutarkoitukseen
 • Laivaväen lääkärintodistus/merimieslääkärintodistus