Siirry sisältöön

YTHS:n ammattilaiset voivat kirjoittaa ensisijaisesti opiskeluterveyteen liittyviä todistuksia ja lausuntoja. Työhön, harrastuksiin tms. liittyviä asioita voit hoitaa esimerkiksi työterveyshuollossa, terveyskeskuksessa tai yksityissektorilla.

Maksuttomia todistuksia ja lausuntoja

 • Lyhyet sairauspoissaolotodistukset
 • Lääkärintodistus A sairauslomaa varten
 • Lääkärintodistus B sairaudesta (sairausvakuutuslain mukainen päiväraha)
 • Terveydenhuollon ammattihenkilön lausunto opiskelijan terveydentilasta ja toimintakyvystä tutkintokohtaisiin vaatimuksiin liittyen
 • Todistus yliopiston tai korkeakoulun määräämää pakollista harjoittelua varten
 • Todistus opintotukihakemusta varten
 • Todistus opintojen pidennystä varten
 • Todistus rokotuksen suorittamisesta
 • Aborttilausunto
 • Lausunto sterilisaatiota varten
 • Elintarviketyöntekijän todistus opiskelutarkoituksiin
 • Lääkärintodistus asevelvollisuuden palveluskelpoisuusluokasta
 • HIV-todistus opiskelutarkoituksiin
 • Muut opiskeluun tai pakolliseen opiskelijavaihtoon liittyvät todistukset (opiskelijavaihtoon liittyvät mahdolliset laboratorio-ja kuvantamistutkimukset ovat maksullisia)

Maksulliset todistukset ja lausunnot

 • Lääkärin lausunto hoidosta (erityiskorvattavat lääkkeet tai kliiniset lääkevalmisteet)
 • Lääkärin lausunto kuntoutuksen tarpeesta
 • Lääkärin lausunto työkyvystä (kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke)
 • Lääkärin lausunto oikeudenkäyntiä varten
 • Lääkärin lausunto sotilasviranomaisia varten
 • Lääkärinlausunto C yleis- tai erikoislääkärin kirjoittamana
 • Lääkärinlausunto viisumia varten
 • Lääkärinlausunto E vakuutusyhtiölle

Tarkista maksullisten todistusten hinnat.

Todistukset, joita ei voi saada YTHS:ltä

 • Ajokorttitodistus
 • Vaihtoon liittyvät todistukset (lukuun ottamatta pakolliseen vaihtoon liittyvät todistukset)
 • Todistus viran tai toimen hakua varten (T-todistus)
 • Todistus veronmaksukyvyn alentumisesta
 • Urheiluun tai vapaa-ajanharrastukseen liittyvät todistukset
 • HIV- tai muita vastaavia todistuksia muuhun kuin opiskelutarkoitukseen