Hoppa till verktygsfältet
Hälsokontroller

Som förstaårsstuderande kallas du till en hälsokontroll som består av

  • enkäten HälsoStarten och
  • vid behov en hälsovårdar- och/eller tandvårdsmottagning.

HälsoStarten är en omfattande kartläggning av din hälsa och faktorer som påverkar den, t.ex. hälsobeteende, hälsotillstånd, relationer och studierelaterade frågor. När du besvarat enkäten får du omedelbart feedback på ditt hälsotillstånd och blir eventuellt hänvisad till hälsofrämjande tjänster. Om det baserat på dina svar finns behov av ett individuellt besök bokas en mottagningstid åt dig. Inom fyra veckor efter att du besvarat enkäten får du information om mottagningsbesöket, som infaller under det första läsåret. Samtidigt får du ett tidsbeställningstillstånd som du vid behov kan använda för att flytta den föreslagna mottagningstiden till en tidpunkt som passar dig.    

Om du vill kan du alltid boka en tid för hälso- och/eller tandkontroll genom att kontakta tidsbeställningen antingen per telefon eller via SelfChat.

Svara på hälsoenkäten i Self

Enkäten HälsoStarten öppnas för dig i webbtjänsten Self kort efter att du inlett dina studier. Du får en personlig inbjudan till HälsoStarten per sms, så kontrollera att dina kontaktuppgifter i Self är uppdaterade.