Hoppa till verktygsfältet
Omfattande tekniska störningar datakommunikationssystemen hos en riksomfattande serviceleverantör observerades 22.6.2021 kl. 8.00–15.00. De tekniska störningarna kan ha förhindrat funktionen av våra telefon- och mottagningstjänster samt chat-tjänster. Om du hade en distansmottagningstid som förhindrades så kontaktar vi dig. Vi beklagar besväret.
Hälsokontroller

Som förstaårsstuderande kallas du till en hälsokontroll som består av

  • en hälsoenkät och
  • vid behov en hälsovårdar- och/eller tandvårdsmottagning.

Hälsoenkäten är en omfattande kartläggning av din hälsa och faktorer som påverkar den, t.ex. hälsobeteende, hälsotillstånd, relationer och studierelaterade frågor. Vår hälsovårdare går igenom dina svar och skickar dig en personlig bedömning av din hälsa och vid behov en kallelse till en hälso- och/eller tandkontroll.

Om du vill kan du alltid boka en tid för hälso- och/eller tandkontroll genom att kontakta tidsbeställningen antingen per telefon eller via SelfChat.

Svara på hälsoenkäten i Self

Hälsoenkäten dyker upp i Self under ditt första läsår och du kan svara på den där. Du får en kallelse att fylla i enkäten per textmeddelande eller e-post, så kontrollera att dina kontaktuppgifter i Self är uppdaterade.