Siirry sisältöön

Jännittäminen on toiseksi yleisin opiskelijoiden psyykkinen ongelma. Jopa kolmasosa korkeakouluopiskelijoista jännittää esiintymistilanteita. Sosiaalista jännittämistä eli sosiaalisten tilanteiden pelkoa esiintyy noin neljällä prosentilla täysi-ikäisestä väestöstä elämän aikana.

YTHS järjestää kaikenlaisille jännittäjille tarkoitettuja jännittäjäryhmiä palvelupisteissään ympäri Suomea. Ryhmiä suositellaan elämää haittaavan sosiaalisen jännityksen ennaltaehkäisyyn ja hoitoon (Käypä hoito -suositus).

Jännittäjäryhmässä

  • saat tutkia itseäsi ja omaa reagointitapaasi jännitystä aiheuttavissa tilanteissa
  • jaat kokemuksia muiden kanssa
  • saat uusia näkökulmia ja
  • löydät keinoja jännityksen lieventämiseen.

Ryhmässä käsitellään jännittämistä erilaisten alustusten, keskustelujen, harjoitusten ja kotitehtävien avulla. Ryhmän avulla ymmärrät paremmin omaa jännitystäsi. Ryhmässä kokeillaan myös menetelmiä, joilla jännitystä voidaan lieventää ja sitä, miten voit suhtautua jännittämiseesi hyväksyvämmin. Ryhmässä voit harjoitella sosiaalisia tilanteita turvallisessa ympäristössä.

Miten jännittäjäryhmään pääsee?

Jos sinulla on jo hoitosuhde YTHS:llä, ota jännittäjäryhmä puheeksi vastaanotolla. Voit ottaa yhteyttä myös hoidontarpeen arviointiin (yleis- ja mielenterveys) puhelimitse tai SelfChatissä ja kysyä jännittäjäryhmistä. Ryhmiin on jatkuva haku.

Jännittäjäryhmän toteutus

  • Ryhmään otetaan 7–10 korkeakouluopiskelijaa, jotka kokevat opintojensa, työskentelynsä tai muiden sosiaalisten tilanteiden hankaloituvan jännittämisen takia.
  • Ryhmä kokoontuu viikoittain kahdeksan kertaa. Yhden istunnon kesto on 2 tuntia.
  • Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kerran viikossa. Tarkista ryhmänohjaajalta tarkat kokoontumisviikot ja -päivät, sillä joissakin ryhmistä voi olla taukoviikkoja. Osa syyslukukauden lopulla alkavista ryhmistä saattaa myös jatkua kevätlukukauden puolella.
  • Sinun pitää ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen, jos Sinulle tulee poissaoloja ryhmästä. Näin vältyt käyttämättä jääneiden ja peruuttamattomien vastaanottojen maksulta.
  • Jännittäjäryhmä voi olla joko läsnä- tai etäryhmä.
  • Ohjaajat haastattelevat osallistujat lyhyesti ennen ryhmän alkua.

Syksyllä 2023 alkavia lähiryhmiä

Elokuussa alkavia lähiryhmiä

Oulu lähiryhmä/etä

Ryhmä alkaa 29.8.2023 klo 13–15

Syyskuussa alkavia lähiryhmiä

Jyväskylä

Lähiryhmä alkaa 4.9.2023 klo 13–15

Helsinki, Töölö

Lähiryhmä alkaa 12.9.2023 klo 9.00–11

Tampere, Tulli

Lähiryhmä alkaa 19.9.2023 klo 9.30–11

Lokakuussa alkavia lähiryhmiä

Tampere, Tulli

Lähiryhmä alkaa 2.10.2023 klo 13–14.30

Turku

Lähiryhmä alkaa 5.10.2023 klo 13–14.30

Lappeenranta

Lähiryhmä alkaa 5.10.2023 klo 10

Helsinki, Töölö

Lähiryhmä alkaa 10.10.2023 klo 13–15

Helsinki, Töölö

Lähiryhmä alkaa 11.10.2023 klo 9–11

Rovaniemi

Lähiryhmä alkaa 9.10.2023 klo 13–15

Tampere, Tulli

Lähiryhmä alkaa 25.10.2023 klo 13.30–15

Oulu lähiryhmä/etä

Ryhmä alkaa 31.10.2023 klo 13–15

Marraskuussa alkavia lähiryhmiä

Helsinki, Töölö

Lähiryhmä alkaa 15.11.2023 klo 13.15–15.15

Syksyllä 2023 alkavia etäryhmiä

Elokuussa alkavia suomenkielisiä etäryhmiä

Etäryhmä alkaa 21.8.2023 klo 13.30–15.30
Ryhmän järjestää: YTHS läntinen
Kohderyhmä: valtakunnallisesti kaikille

Syyskuussa alkavia suomenkielisiä etäryhmiä

Etäryhmä alkaa 12.9.2023 klo 13.30–15.30
Ryhmän järjestää: YTHS eteläinen
Kohderyhmä: ensisijaisesti YTHS eteläisen opiskelijat

Lokakuussa alkavia suomenkielisiä etäryhmiä

Etäryhmä alkaa 2.10.2023 klo 15.30–17.00
Ryhmän järjestää: YTHS itäinen
Kohderyhmä: valtakunnallisesti kaikille

Etäryhmä alkaa 16.10.2023 klo 9.00–10.30
Ryhmän järjestää: YTHS läntinen
Kohderyhmä: valtakunnallisesti kaikille

Joulukuussa alkavia suomenkielisiä etäryhmiä

Etäryhmä alkaa 4.12.2023 klo 14–16.
Ryhmän järjestää: YTHS itäinen
Kohderyhmä: ensisijaisesti YTHS itäisen opiskelijat

Ruotsinkielinen etäryhmä

Ruotsinkielinen etäryhmä alkaa 3.10.2023 klo 13–15
Kohderyhmä: valtakunnallisesti kaikki ruotsinkieliset opiskelijat