Tjänster

SHVS är sakkunnig inom studenthälsovården och producerar långvarig hälsonytta för högskolestuderande genom sina välriktade lågtröskeltjänster. Studenthälsovårdsarbetet består av servicehelheterna allmän hälsa, oral hälsa och mental hälsa samt av allmänt hälsofrämjande och främjande av samhällshälsan. Målet är att upprätthålla och förbättra studerandenas välbefinnande och studieförmåga.

Studerandenas välbefinnande och studieförmåga

Bland SHVS:s tjänster ingår studiesamarbete, hälsokontroll, forskning i studenthälsovård, webbtjänster och elektronisk kommunikation.

Hälso- och sjukvård

Bland hälso- och sjukvårdstjänsterna ingår bl.a. mentalvårdstjänster, rusmedelsarbete, sexualhälsa, reserådgivning och oral hälsa.

Tidig intervention och identifiering av behov av särskilt stöd

Vid behov remitterar SHVS vidare för närmare undersökningar och behandling.

Hälsosam och trygg studiemiljö

SHVS stödjer en god studiemiljö. SHVS bedömer studiemiljöns hälsorelaterade omständigheter i samarbete med andra experter.