Hoppa till verktygsfältet
Servicenumret för oral hälsa är överbelastat. Servicenumret för oral hälsa betjänar exceptionellt mån-fre till kl. 14.30 och på fre till kl. 13.30. Vi beklagar besväret.

Tekniska problem försenar publiceringen av den senaste informationen gällande uppfyllandet av vårdgarantin. Vi beklagar situationen. (11.1.2022)

Enligt lagstiftningen om vårdgaranti ska kunden få tillgång till icke-brådskande undersökning eller vård, som konstaterats vara medicinskt eller odontologiskt nödvändig, inom tre månader efter att vårdbehovet konstaterats när det gäller allmän och mental hälsa och inom sex månader när det gäller oral hälsa.

Med tillgång till vård avses att vårdprocessen inleds inom hälso- och sjukvården, t.ex. att det första mottagningsbesöket efter bedömningen av vårdbehovet görs.

Tillgång till vård för allmän- och mental hälsa enligt region

Graferna visar hur kraven på tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa uppfylls på SHVS serviceområden. Enligt vårdgarantin ska patienter få tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 90 dagar efter att en bedömning av vårdbehovet gjorts. Dessa tider för tillgång till vård ligger inom ramen för vad som krävs enligt lagstiftningen om vårdgaranti.

 • Den mörkblåa stapeln visar hur många procent av kunderna som fått tillgång till vård inom 1–7 dagar.
 • Den ljusblåa balken visar andelen kunder som fått tillgång till vård inom 8–30 dagar.
 • Den gråa balken visar andelen kunder som fått tillgång till vård inom 31–90 dagar.
En infograf vars förklaring finns i texten.

Andelen kunder som under de senaste sex månaderna (juni–november 2021) fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 0–7 dagar: SHVS Mellersta 94 procent, SHVS Nord 97 procent, SHVS Syd 96 procent, SHVS Väst 96 procent, SHVS Öst 90 procent.

Andelen kunder som under de senaste sex månaderna (juni–november 2021) fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 8–30 dagar: SHVS Mellersta 5 procent, SHVS Nord 2 procent, SHVS Syd 3 procent, SHVS Väst 3 procent, SHVS Öst 7 procent.

En infograf vars förklaring finns i texten.

Andelen kunder på SHVS Syds område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 0-7 dagar

 • i juni 97 procent
 • i juli 98 procent
 • i augusti 97 procent
 • i september 97 procent
 • i oktober 97 procent
 • i november 94 procent

Andelen kunder på SHVS Syds område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 8-30 dagar

 • i november 6 procent
En infograf vars förklaring finns i texten.

Andelen kunder på SHVS Östs område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 0-7 dagar

 • i juni 98 procent
 • i juli 97 procent
 • i augusti 91 procent
 • i september 93 procent
 • i oktober 85 procent
 • i november 84 procent

Andelen kunder på SHVS Östs område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 8-30 dagar

 • i augusti 6 procent
 • i oktober 13 procent
 • i november 16 procent
En infograf vars förklaring finns i texten.

Andelen kunder på SHVS Mellerstas område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 0-7 dagar

 • i juni 96 procent
 • i juli 97 procent
 • i augusti 98 procent
 • i september 96 procent
 • i oktober 95 procent
 • i november 85 procent

Andelen kunder på SHVS Mellestas område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 8-30 dagar

 • i november 15 procent
En infograf vars förklaring finns i texten.

Andelen kunder på SHVS Västs område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 0-7 dagar

 • i juni 98 procent
 • i juli 97 procent
 • i augusti 98 procent
 • i september 96 procent
 • i october 97 procent
 • i november 94 procent

Andelen kunder på SHVS Västes område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 8-30 dagar

 • i november 6 procent
En infograf vars förklaring finns i texten.

Andelen kunder på SHVS Nords område som fått tillgång till vårdtjänster inom allmän och mental hälsa inom 0-7 dagar

 • i juni 97 procent
 • i juli 98 procent
 • i augusti 96 procent
 • i september 98 procent
 • i october 98 procent
 • i november 96 procent

Tillgång till vård för oral hälsa enligt region

Graferna visar hur kraven på tillgång till vårdtjänster inom oral hälsa uppfylls på SHVS serviceområden. Enligt vårdgarantin ska patienter få tillgång till vårdtjänster inom oral hälsa inom 180 dagar efter att en bedömning av vårdbehovet gjorts.

 • Den mörkblåa stapeln visar hur många procent av kunderna som fått tillgång till vård inom 1–7 dagar.
 • Den ljusblåa balken visar andelen kunder som fått tillgång till vård inom 8–30 dagar.
 • Den gråa balken visar andelen kunder som fått tillgång till vård inom 31–90 dagar.
 • Den svarta balken visar andelen kunder som fått tillgång till vård inom 91–180 dagar.
En infograf vars förklaring finns i texten.

Andelen kunder som under de senaste sex månaderna (juni–november 2021) fått tillgång till vårdtjänster inom oral hälsa inom 0–7 dagar: SHVS Mellersta 32 procent, SHVS Nord 35 procent, SHVS Syd 28 procent, SHVS Väst 32 procent, SHVS Öst 35 procent,

Andelen kunder som under de senaste sex månaderna fått tillgång till vårdtjänster inom oral hälsa inom 8–30 dagar: SHVS Mellersta 14 procent, SHVS Nord 13 procent, SHVS Syd 15 procent, SHVS Väst 18 procent, SHVS Öst 17 procent.

Andelen kunder som under de senaste sex månaderna fått tillgång till vårdtjänster inom oral hälsa inom 31–90 dagar: SHVS Mellersta 16 procent, SHVS Nord 32 procent, SHVS Syd 34 procent, SHVS Väst 40 procent, SHVS Öst 29 procent.

Andelen kunder som under de senaste sex månaderna fått tillgång till vårdtjänster inom oral hälsa inom 91–180 dagar: SHVS Mellersta 38 procent, SHVS Nord 21 procent, SHVS Syd 23 procent, SHVS Väst 11 procent, SHVS Öst 19 procent.

En infograf vars förklaring finns i texten.

Juni 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 48 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 17 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 16 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 19 %

Juli 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 46 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 12 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 35 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 8 %

Augusti 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 31 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 16 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 23 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 30 %

September 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 22 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 20%

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 26 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 32 %

Oktober 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 24 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 16 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 41 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 19 %

November 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 24 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 11 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 45 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 19 %

En infograf vars förklaring finns i texten.

Juni 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 45 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 15 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 26 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 14 %

Juli 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 50 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 12 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 30 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 8 %

Augusti 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 35 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 17 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 33 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 15 %

September 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 29 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 16 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 33 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 22 %

Oktober 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 34 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 17 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 29 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 20 %

November 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 34 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 20 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 25 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar:  21 %

En infograf vars förklaring finns i texten.

Juni 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 53 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 11 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 14 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 22 %

Juli 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 36 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 15 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 14 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 35 %

Augusti 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 27 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 19 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 18 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 36 %

September 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 35 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 13 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 19 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 34 %

Oktober 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 27 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 13 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 16 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 44 %


Maj 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 24 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 15 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 15 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 46 %

En infograf vars förklaring finns i texten.

Juni 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 49 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 19 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 26 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 5 %

Juli 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 39 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 17 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 38 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 7 %

Augusti 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 29 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 20 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 46 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 6 %

September 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 28 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 15 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 44 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 13 %

Oktober 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 28 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 16 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 40 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 16 %


November 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 30 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 19 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 41 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 10 %

En infograf vars förklaring finns i texten.

Juni 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 55 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 11 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 29 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 5 %

Juli 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 42 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 9 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 44 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 5 %

Augusti 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 35 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 15 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 43 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 7 %

September 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 28 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 12 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 51 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 9 %

Oktober 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 27 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 13 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 20 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 40 %


November 2021

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 0-7 dagar: 38 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 8-30 dagar: 13 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 31-90 dagar: 15 %

Andelen kunder som fått tillgång till vårdtjänster inom 91-180 dagar: 34 %

Avvikelser från vårdgarantin

Om avvikelser från vårdgarantin förekommit rapporteras antalet avvikelser månadsvis efter att avvikelserna bekräftats.

(Uppdaterad 9.12.2021)