Siirry sisältöön

YTHS seuraa omavalvontasuunnitelmassa kuvatun toiminnan toteutumista ja raportoi toiminnasta sekä niiden perusteella tehtävistä muutoksista neljän kuukauden välein.

Katso raportit alla aukeavista vetolaatikoista.

Palveluyksikkö

Eteläinen alue (YTHS Espoo, YTHS Helsinki – Töölö, YTHS Helsinki – Malmi, YTHS Kouvola, YTHS Lahti, YTHS Lappeenranta)

Ajanjakso

1.1.2024–30.4.2024

1) Palvelun saatavuus

(Käsittelyajat ja/tai palveluun/hoitoon pääsy lakisääteisissä määräajoissa sekä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja oikea-aikaisesti.)

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Poikkeamia pääsyssä yleislääkärivastaanotoille hoitotakuun mukaisessa ajassa.

Korjaavat toimenpiteet

Toimintamallien muutokset tilanteen parantamiseksi.

2) Henkilöstön riittävyys

(Henkilöstömitoitus; henkilöstön määrä suhteessa asiakasmäärään ja palvelujen tarpeeseen.)

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Rahoitukseen perustuva henkilöstömäärä ei ole riittävä suhteessa opiskelijamäärään ja kysyntään.

Rekrytoinneissa haasteita.

Korjaavat toimenpiteet

Tehdään jatkuvan parantamisen toimenpiteitä.

Hyödynnetään etäpalveluhenkilöstöä.

3) Asiakaspalautteet

(Verkkosivujen kautta tulleet palautteet ja NPS-palaute.)

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Hoidon saatavuus ja saavutettavuus.

Asiakasmaksut.

Yksilön erityistarpeiden huomioiminen.

Kuulluksi tuleminen.

Hoidon viivästyminen.

Palveluun ohjaaminen.

Potilasasiakirjamerkinnät.

Korjaavat toimenpiteet

Ratkaistu tapauskohtaisesti.

4) Muistutukset, kantelut, epäkohtailmoitukset

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Hoidon saatavuus ja saavutettavuus.

Asiakasmaksut.

Yksilön erityistarpeiden huomioiminen.

Kuulluksi tuleminen.

Hoidon viivästyminen.

Palveluun ohjaaminen.

Potilasasiakirjamerkinnät.

Korjaavat toimenpiteet

Tarpeen mukaan tehty korjaavia toimenpiteitä ja muutettu toimintaohjeita.

5) Vaaratapahtumailmoitukset

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Toimintavoissa puutteita.

Työympäristössä riskejä.

Välineet puutteellisia.

Kommunikointi/tiedonkulku ei toimi.

Koulutus, perehdytys, osaaminen puutteellista.

Korjaavat toimenpiteet

Ohjeistuksen parantaminen.

Henkilöstön koulutusta parannetaan.

Toimintatapoja muutetaan.

Yhteistyötä kehitetään.

Huolehditaan laitteiden toiminnasta.

Palveluyksikkö

Itäinen alue (YTHS Joensuu, YTHS Jyväskylä, YTHS Kuopio, YTHS Mikkeli)

Ajanjakso

1.1.2024–30.4.2024

1) Palvelun saatavuus

(Käsittelyajat ja/tai palveluun/hoitoon pääsy lakisääteisissä määräajoissa sekä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja oikea-aikaisesti.)

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Poikkeamia pääsyssä yleislääkärivastaanotoille hoitotakuun mukaisessa ajassa.

Korjaavat toimenpiteet

Toimintamallien muutokset tilanteen parantamiseksi.

2) Henkilöstön riittävyys

(Henkilöstömitoitus; henkilöstön määrä suhteessa asiakasmäärään ja palvelujen tarpeeseen.)

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Rahoitukseen perustuva henkilöstömäärä ei ole riittävä suhteessa opiskelijamäärään ja kysyntään.

Rekrytoinneissa haasteita.

Korjaavat toimenpiteet

Tehdään jatkuvan parantamisen toimenpiteitä.

Hyödynnetään etäpalveluhenkilöstöä.

3) Asiakaspalautteet

(Verkkosivujen kautta tulleet palautteet ja NPS-palaute.)

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Laskureklamaatioita. 

Saatavuuspalautteita.  

Aikojen peruminen.

Hoitoon pääsy.  

Alihankintapisteiden palautteita, ristiin käyttö ei onnistu. 

Korjaavat toimenpiteet

Ratkaistu tapauskohtaisesti.

4) Muistutukset, kantelut, epäkohtailmoitukset

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Yksilön erityistarpeiden huomioiminen.

Potilasasiakirjamerkinnät.  

Korjaavat toimenpiteet

Tarpeen mukaan tehty korjaavia toimenpiteitä ja muutettu toimintaohjeita.

5) Vaaratapahtumailmoitukset

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Tiedonkulku ei toimi.

Toimintavoissa puutteita. 

Työympäristössä riskejä.

Korjaavat toimenpiteet

Ohjeistuksen parantaminen ja noudattaminen.

Palveluyksikkö

Keskinen alue (YTHS Hämeenlinna, YTHS Seinäjoki, YTHS Tampere – Tulli ja YTHS Tampere – Hervanta)

Ajanjakso

1.1.2024–30.4.2024

1) Palvelun saatavuus

(Käsittelyajat ja/tai palveluun/hoitoon pääsy lakisääteisissä määräajoissa sekä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja oikea-aikaisesti.)

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Poikkeamia pääsyssä yleislääkärivastaanotoille hoitotakuun mukaisessa ajassa.

Korjaavat toimenpiteet

Toimintamallien muutokset tilanteen parantamiseksi.

2) Henkilöstön riittävyys

(Henkilöstömitoitus; henkilöstön määrä suhteessa asiakasmäärään ja palvelujen tarpeeseen.)

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Rahoitukseen perustuva henkilöstömäärä ei ole riittävä suhteessa opiskelijamäärään ja kysyntään.

Rekrytoinneissa haasteita.

Korjaavat toimenpiteet

Tehdään jatkuvan parantamisen toimenpiteitä.

3) Asiakaspalautteet

(Verkkosivujen kautta tulleet palautteet ja NPS-palaute.)

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Kohtelua kohtaamisessa.

Laskureklamaatioita.

Aikojen peruminen. 

Hoitoon pääsy.

Hoidon saavutettavuus.

Korjaavat toimenpiteet

Ratkaistu tapauskohtaisesti.

4) Muistutukset, kantelut, epäkohtailmoitukset

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Hoitoon pääsy.

Hoidon saavutettavuus.

Yksilön erityistarpeiden huomioiminen.

Kuulluksi tuleminen.

Potilasasiakirjamerkinnät. 

Korjaavat toimenpiteet

Tarpeen mukaan tehty korjaavia toimenpiteitä ja muutettu toimintaohjeita

5) Vaaratapahtumailmoitukset

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Kommunikointi/tiedonkulku ei toimi.

Koulutus, perehdytys, osaaminen puutteellista.

Lääkkeisiin liittyvät virheet.

Toimintavoissa puutteita.

Korjaavat toimenpiteet

Ohjeistuksen parantaminen ja noudattaminen.

Toimintatapoja muutetaan.

Yhteistyötä kehitetään.

Henkilöstön koulutusta ja viestintää parannetaan.

Palveluyksikkö

Läntinen alue (YTHS Pori, YTHS Rauma, YTHS Turku, YTHS Vaasa)

Ajanjakso

1.1.2024–30.4.2024

1) Palvelun saatavuus

(Käsittelyajat ja/tai palveluun/hoitoon pääsy lakisääteisissä määräajoissa sekä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja oikea-aikaisesti.)

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Poikkeamia pääsyssä yleislääkärivastaanotoille hoitotakuun mukaisessa ajassa.

Korjaavat toimenpiteet

Toimintamallien muutokset tilanteen parantamiseksi.

2) Henkilöstön riittävyys

(Henkilöstömitoitus; henkilöstön määrä suhteessa asiakasmäärään ja palvelujen tarpeeseen.)

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Rahoitukseen perustuva henkilöstömäärä ei ole riittävä suhteessa opiskelijamäärään ja kysyntään.

Rekrytoinneissa haasteita.

Korjaavat toimenpiteet

Tehdään jatkuvan parantamisen toimenpiteitä.

Hyödynnetään etäpalveluhenkilöstöä.

3) Asiakaspalautteet

(Verkkosivujen kautta tulleet palautteet ja NPS-palaute.)

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Laskureklamaatioita. 

Sähköinen asiointikanava (chat) ruuhkainen. 

Aikojen peruminen.

Hoitoon pääsy.

Kuulluksi tuleminen.

Korjaavat toimenpiteet

Ratkaistu tapauskohtaisesti.

4) Muistutukset, kantelut, epäkohtailmoitukset

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Yksilön erityistarpeiden huomioiminen.

Kuulluksi tuleminen.

Korjaavat toimenpiteet

Tarpeen mukaan tehty korjaavia toimenpiteitä ja muutettu toimintaohjeita.

5) Vaaratapahtumailmoitukset

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Lääkkeisiin liittyvät virheet.

Toimintavoissa puutteita.

Työympäristössä riskejä.

Korjaavat toimenpiteet

Ohjeistuksen parantaminen ja noudattaminen.

Henkilöstön koulutusta ja viestintää parannetaan.

Palveluyksikkö

Pohjoinen alue (YTHS Kajaani, YTHS Kokkola, YTHS Oulu, YTHS Rovaniemi)

Ajanjakso

1.1.2024–30.4.2024

1) Palvelun saatavuus

(Käsittelyajat ja/tai palveluun/hoitoon pääsy lakisääteisissä määräajoissa sekä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja oikea-aikaisesti.)

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Poikkeamia pääsyssä yleislääkärivastaanotoille hoitotakuun mukaisessa ajassa.

Korjaavat toimenpiteet

Toimintamallien muutokset tilanteen parantamiseksi.

2) Henkilöstön riittävyys

(Henkilöstömitoitus; henkilöstön määrä suhteessa asiakasmäärään ja palvelujen tarpeeseen.)

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Rahoitukseen perustuva henkilöstömäärä ei ole riittävä suhteessa opiskelijamäärään ja kysyntään.

Korjaavat toimenpiteet

Tehdään jatkuvan parantamisen toimenpiteitä.

3) Asiakaspalautteet

(Verkkosivujen kautta tulleet palautteet ja NPS-palaute.)

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Hoitoon pääsy.

Hoidon saavutettavuus. 

Yksilön erityistarpeiden huomioiminen. 

Kuulluksi tuleminen 

Potilasasiakirjamerkinnät.

Korjaavat toimenpiteet

Ratkaistu tapauskohtaisesti.

4) Muistutukset, kantelut, epäkohtailmoitukset

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Hoitoon pääsy.

Hoidon saavutettavuus. 

Yksilön erityistarpeiden huomioiminen. 

Kuulluksi tuleminen.

Potilasasiakirjamerkinnät.

Korjaavat toimenpiteet

Tarpeen mukaan tehty korjaavia toimenpiteitä ja muutettu toimintaohjeita.

5) Vaaratapahtumailmoitukset

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Toimintavoissa puutteita. 

Työympäristössä riskejä. 

Välineet puutteellisia.  

Kommunikointi/tiedonkulku ei toimi. 

Koulutus, perehdytys, osaaminen puutteellista.  

Korjaavat toimenpiteet

Ohjeistuksen parantaminen.

Henkilöstön koulutus.   

Toimintatapojen muuttaminen.  

Yhteistyön kehittäminen.   

Huolehditaan laitteiden toiminnasta.

Palveluyksikkö

Digitaaliset asiointi- ja etäpalvelut

Ajanjakso

1.1.2024–30.4.2024

1) Palvelun saatavuus

(Käsittelyajat ja/tai palveluun/hoitoon pääsy lakisääteisissä määräajoissa sekä asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja oikea-aikaisesti.)

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Poikkeamia pääsyssä yleislääkärivastaanotoille hoitotakuun mukaisessa ajassa.

Korjaavat toimenpiteet

Toimintamallien muutokset tilanteen parantamiseksi.

2) Henkilöstön riittävyys

(Henkilöstömitoitus; henkilöstön määrä suhteessa asiakasmäärään ja palvelujen tarpeeseen.)

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Rahoitukseen perustuva henkilöstömäärä ei ole riittävä suhteessa opiskelijamäärään ja kysyntään.

Rekrytoinneissa haasteita.

Korjaavat toimenpiteet

Tehdään jatkuvan parantamisen toimenpiteitä.

3) Asiakaspalautteet

(Verkkosivujen kautta tulleet palautteet ja NPS-palaute.)

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Kohtelu kohtaamisessa.

Laskureklamaatioita.

Ei rekisteröity takaisinsoittoon.

Sähköinen asiointikanava (chat) ruuhkainen.

Korjaavat toimenpiteet

Ratkaistu tapauskohtaisesti.

4) Muistutukset, kantelut, epäkohtailmoitukset

Miten yksikössä on seurattu?

Ei raportoitavaa.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Ei raportoitavaa.

Korjaavat toimenpiteet

Ei raportoitavaa.

5) Vaaratapahtumailmoitukset

Miten yksikössä on seurattu?

Seurataan ja raportoidaan säännöllisesti aluejohtoryhmässä.

Mitä poikkeamia on havaittu?

Kommunikointi/tiedonkulku ei toimi.

Koulutus, perehdytys, osaaminen puutteellista.

Toimintavoissa puutteita.

Korjaavat toimenpiteet

Ohjeistuksen parantaminen ja noudattaminen.

Toimintatapoja muutetaan.

Yhteistyötä kehitetään.

Henkilöstön koulutusta ja viestintää parannetaan.

Huolehditaan laitteiden toiminnasta.

Ohjeistuksia parannetaan.

Käyttötapaa muutetaan.