Siirry sisältöön
warning
16.1.2020 klo 12.00: Laskuihin ja laskuhuomautuksiin liittyvät lomakkeet eivät tällä hetkellä löydy Self-palvelusta. Häiriö korjataan vko 5 aikana. Kiireellisessä asiassa ota yhteyttä palvelupisteeseesi. Pahoittelemme tilannetta.
YTHS

YTHS:n tehtävä on tarjota terveydenhuoltolain mukaiset opiskeluterveyden palvelut perustutkintoa suorittaville yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluu seuraavia kokonaisuuksia

  • oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta
  • opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen
  • terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaisesti
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen
  • mielenterveys- ja päihdetyö
  • seksuaaliterveyden edistäminen
  • suun terveydenhuolto
  • opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen

Toiminnan rahoitus

YTHS:n toimintaa rahoitetaan opiskelijoiden itsensä maksamilla terveydenhoitomaksuilla ja käyntimaksuilla (23 prosenttia rahoituksesta), Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksamalla korvauksella (63 prosenttia rahoituksesta) ja yliopistokaupunkien maksamalla yleisavustuksella (14 prosenttia rahoituksesta). Rahoitus toteutetaan vuosittain käyttöbudjetilla. YTHS:llä ei ole omia varoja lukuun ottamatta perustamispääomaa, joka on vain runsas 3 000 euroa.

Oma palvelupisteet kartalla

YTHS:llä on omia palvelupisteitä 12 paikkakunnalla. Palveluita käyttää noin 125 000 yliopisto-opiskelijaa.