Siirry sisältöön
YTHS

YTHS:n tehtävä on tarjota terveydenhuoltolain mukaiset opiskeluterveyden palvelut perustutkintoa suorittaville yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluu seuraavia kokonaisuuksia

  • oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta
  • opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen
  • terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaisesti
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen
  • mielenterveys- ja päihdetyö
  • seksuaaliterveyden edistäminen
  • suun terveydenhuolto
  • opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen

Toiminnan rahoitus

YTHS:n toimintaa rahoitetaan valtion rahoituksella (77 prosenttia rahoituksesta) ja opiskelijoiden itsensä maksamilla terveydenhoitomaksuilla (23 prosenttia rahoituksesta). YTHS:llä ei ole omia varoja lukuun ottamatta perustamispääomaa, joka on vain runsas 3 000 euroa.