Hoppa till verktygsfältet
De riksomfattande servicenumren betjänar vardagar från kl. 8.00 till 13.00. Telefonnumren för allmän- och mental hälsa är 046 710 1073 och oral hälsa 046 710 1085. Vi fortsätter med att bearbeta den kö som uppstått i telefontjänsterna. Vi ringer dig åter inom cirka 2 vardagar. Self webbtjänsten är i användning men SelfChatten håller stängt tillsvidare.

Högskolestuderandes hälsovård finansieras huvudsakligen av staten (77 %). De studerandes andel är 23 %. Från och med 1.1.2021 betalar studerande hälsovårdavgiften som berättigar dem till att använda SHVS tjänster till FPA.

Vem betalar?

Avgiften betalas av de studerande som omfattas av SHVS-tjänster. Hälsovårdsavgiften betalas till FPA oberoende av om den studerande använder SHVS tjänster.

Hur stor är avgiften?

Statsrådet har för första gången fastställt avgiften för studerandehälsovården för högskolestuderande. Hälsovårdsavgiften uppgår år 2021 till 71,60 euro. Avgiften ska betalas i två rater. Avgiften blir således 35,80 euro per termin.

När och hur?

Hälsovårdsavgiften betalas till FPA per läsår, alltså två gånger om året. Observera att FPA inte skickar dig en faktura, utan du måste själv se till att du betalar hälsovårdsavgiften. Avgiftens förfallodatum bestäms enligt när du anmält dig som närvarande. Se tidtabellen på FPA:s webbsidor >

Första gången högskolestuderande betalar hälsovårdsavgiften till FPA är för vårterminen 2021. Hälsovårdsavgiften kan betalas via FPA:s e-tjänst från och med december 2020. 

Inga besöksavgifter debiteras för SHVS tjänster

Endast avgiften för besök som varken använts eller avbokats finns kvar även nästa år.

Har du frågor? Kolla om du hittar svar på vår Frågor och svar-sida. Där kan du också skicka in din egen fråga.

Fakta

  • Staten står för största delen (77 %) av studerandehälsovårdens kostnad.
  • Studerande betalar hälsovårdsavgiften till FPA oberoende om man använder tjänster eller inte.
  • Hälsovårdsavgiften är 35,8 € per termin vilket är 71,6 euro i året.
  • SHVS debiterar inget för mottagningarna.