Siirry sisältöön

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 73,60 euroa vuonna 2023

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain mukaiset opiskeluterveydenhuollon maksujen määrät vuodelle 2023 on vahvistettu.

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon opiskelijakohtainen terveydenhoitomaksu on 73,60 euroa, eli 36,80 euroa lukukautta kohden vuonna 2023. Opiskelijan tulee maksaa terveydenhoitomaksu Kelalle oma-aloitteisesti sekä kevät- että syyslukukaudelta.

Terveydenhoitomaksu nousee kahdella eurolla edellisvuoteen verrattuna palvelujen saatavuuden parantamiseksi. Viivästymismaksu sekä käyttämättä jääneistä ajoista perittävä maksu säilyvät ennallaan. Kela perii viivästymismaksuna 5 euroa, jos opiskelija maksaa terveydenhoitomaksunsa myöhässä.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö perii opiskelijalta 40 euron suuruisen maksun, jos opiskelija jättää saapumatta varatulle ajalleen. Maksua ei peritä, jos saapumatta jäämiselle on ollut hyväksyttävä syy.

Terveydenhoitomaksua ei enää jatkossa peritä toisesta EU- tai ETA-valtiosta, Sveitsistä tai Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneestä kuningaskunnasta tulevilta tutkinto-opiskelijoilta. Heidän oikeutensa YTHS:n palveluihin säilyy entisellään. Kustannukset käytetyistä opiskeluterveydenhuollon palveluista peritään jatkossa kunkin opiskelijan sairaanhoidosta vastuussa olevalta valtiolta.

Opiskeluterveydenhuollon maksuja koskeva valtioneuvoston asetus annetaan vuodeksi kerrallaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 73,60 euroa vuonna 2023

Korkeakouluopiskelijat voivat nyt maksaa vuoden 2023 terveydenhoitomaksun Kelalle (30.11.2022)

(Lisätty linkki Kelan terveydenhoitomaksua koskevaan uutiseen 30.11.2022)