Hoppa till verktygsfältet
Servicenumret för oral hälsa är överbelastat. Servicenumret för oral hälsa betjänar exceptionellt mån-fre till kl. 14.30 och på fre till kl. 13.30. Vi beklagar besväret.

Tekniska problem försenar publiceringen av den senaste informationen gällande uppfyllandet av vårdgarantin. Vi beklagar situationen. (11.1.2022)

I enlighet med lagstiftningen om vårdgaranti ska patienter kunna få kontakt med en verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården under samma vardag som de tagit kontakt, och en bedömning av vårdbehovet ska göras inom tre vardagar.

 • Med respons avses att du ska få kontakt med SHVS samma dag som du ringer återuppringningstjänsten eller skriver ett meddelande i SelfChat.
 • Med bedömning av vårdbehovet avses att SHVS personal kartlägger din situation, bedömer ditt vårdbehov och hur brådskande vårdbehovet är. Vid SHVS sker detta i samband med att vi ringer upp dig eller i SelfChat.

Allmän och mental hälsa, samtal och responstid

Grafen visar hur många kunder som ringt det riksomfattande servicenumret för allmän och mental hälsa per månad (mörkblå stapel) och hur många som vi fått kontakt med när vi ringt tillbaka (ljusblå stapel). Den rosa linjen visar medelsvarstiden, d.v.s. hur många minuter det gick innan vi ringde tillbaka. Den gröna linjen visar tiden vi har som mål för återuppringningen.

En infograf vars förklaring finns i texten.

Samtalsmängden till servicenumret för allmän och mental hälsa:

 • juni 2021 11 657 samtal
 • juli 2021 10 634 samtal
 • augusti 2021 17 835 samtal
 • september 2021 21 896 samtal
 • oktober 2021 18 353 samtal
 • november 2021 21 498 samtal

Vid uppringning fick vi kontakt med

 • i juni 2021 11 269 personer
 • i juli 2021 10 210 personer
 • i augusti 2021 16 581 personer
 • i september 2021 19 506 personer
 • i oktober 2021 16 687 personer
 • i november 2021 19 790 personer

Svarstiden i medeltal vid återuppringning var

 • i juni 2021 33 minuter
 • i juli 2021 34 minuter
 • i augusti 2021 334 minuter
 • i september 2021 660 minuter
 • i oktober 683 minuter
 • i november 2021 465 minuter

Tiden vi har som mål för återuppringning är 540 minuter.

Oral hälsa, samtal och responstid

Grafen visar hur många kunder som ringt det riksomfattande servicenumret för oral hälsa per månad (mörkblå stapel) och hur många som vi fått kontakt med när vi ringt tillbaka (ljusblå stapel). Den rosa linjen visar medelsvarstiden, d.v.s. hur många minuter det gick innan vi ringde tillbaka. Den gröna linjen visar tiden vi har som mål för återuppringningen.

En infograf vars förklaring finns i texten.

Samtalsmängden till servicenumret för oral hälsa:

 • juni 2021 5 784 samtal
 • juli 2021 4 869 samtal
 • augusti 2021 9 010 samtal
 • september 2021 11 230 samtal
 • oktober 2021 9 455 samtal
 • november 2021 9885 samtal

Vid uppringning fick vi kontakt med

 • i juni 2021 5 666 personer
 • i juli 2021 4 759 personer
 • i augusti 2021 8 759 personer
 • i september 2021 10 748 personer
 • i oktober 2021 9 197 personer
 • i november 9621 personer

Svarstiden i medeltal vid återuppringning var

 • i juni 2021 19 minuter
 • i juli 2021 38 minuter
 • i augusti 2021 80 minuter
 • i september 2021 514 minuter
 • i oktober 94 minuter
 • i november 98 minuter

Tiden vi har som mål för återuppringning är 540 minuter.

(Uppdaterad 9.12.2021)