Siirry sisältöön

Opiskelijoilla huoli opiskeluterveydenhuollon riittävistä resursseista

Opiskelijat ilmaisevat tänään Jyväskylässä, Tampereella, Lappeenrannassa, Joensuussa, Kuopiossa ja Rovaniemellä järjestettävissä tapahtumissa huolensa opiskeluterveydenhuollon resurssien ja rahoituksen riittävyydestä. Jyväskylän ylioppilaskunnan alulle panema mielenilmaus on ajoitettu opiskelijoiden mielenterveyspäivään 13.4., sillä huolta kannetaan erityisesti mielenterveyden palvelujen riittävyydestä.

Opiskelijajärjestöjen etukäteisarvioiden mukaan mielenilmauksiin osallistuu satoja korkeakouluopiskelijoita. Opiskelijat kokoontuvat kaupunkien keskustoissa, joissa he järjestäytyvät haalareihin pukeutuneina jonoihin, joilla symbolisoidaan pitkiä jonotusaikoja avun saamiseksi. 

– Mielenilmaukset eivät kohdistu YTHS:n palveluihin, toimintaan tai henkilöstöön. Mielestämme YTHS:n palvelut ovat hyvät, mutta resurssit riittämättömät suhteessa korkeakouluopiskelijoiden määrään. Vaadimme, että mielenterveyspalvelujen saatavuus turvataan ja opiskeluterveydenhuollolle osoitetaan lisää rahoitusta, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan sosiaalipolitiikan asiantuntija ja hallituksen jäsen Fanni Rantala painottaa.

Kysynnän kasvu ruuhkauttanut palveluja

Opiskelijat ovat oikealla asialla. Erityisesti mielenterveyspalvelujen kysyntä on kasvanut ja palvelujen saatavuus on ollut valtakunnallisesti haastavaa. Vuonna 2019 mielenterveyspalveluja käytti 23 opiskelijaa tuhannesta, kun vastaava luku on nyt 45/1000. Tänä vuonna mielenterveyssyillä asioineita opiskelijoita on tammi-maaliskuussa ollut noin 20 000.

– YTHS on saanut tälle vuodelle sosiaali- ja terveysministeriöltä valtionavustusta korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi korona-aikana. Lyhytaikaiset lisäavustukset ovat mahdollistaneet mielenterveyspalvelujen määrällisen lisäyksen. Ne eivät kuitenkaan ratkaise perustoiminnan järjestämisen resurssivajetta eivätkä mahdollista mielenterveyspalvelujen kysyntään vastaamista pitkällä aikavälillä, mikäli kysyntä pysyy korkealla tasolla, sanoo YTHS:n toimitusjohtaja Katariina Poskiparta.