Hoppa till verktygsfältet

Hur kan du förbättra din psykiska hälsa under coronapandemin?

Det är normalt att känna oro och ångest särskilt i exceptionella situationer av den typ vi har nu i och med coronapandemin. Det är två faktorer som ofta ökar känslorna av stress och ångest: oförutsägbarhet och brist på kontroll. Coronapandemin medför mycket osäkerhet som är kopplad både till viruset i sig och till framtiden.

Vad kan du göra åt dessa känslor? Du gör klokt i att acceptera känslorna, erkänna dem både hos dig själv och andra och försöka hantera dem på ett konstruktivt sätt.

Utmana dina negativa tankar – de hjälper dig inte

Stressande situationer får oss ofta att tänka på ett sätt som inte är till hjälp för oss. Exempel på sådana mindre nyttiga tänkesätt är att se negativt på framtiden och nuläget, fokusera på negativa omständigheter, föreställa sig värsta tänkbara resultat och tänka pessimistiska tankar.

En del människor är rädda för oro, andra tror å sin sida att oron skyddar dem. Men tankar som framhäver oron är inte till någon hjälp, eftersom de kanske bara ökar ångesten med tiden. Däremot kan en flexibel, balanserad och optimistisk syn på situationen hjälpa till att lindra stressen.

Det är naturligt att ha negativa tankar och rädslor i den rådande situationen som på många sätt är svår att förutsäga. Å andra sidan, om vi samtidigt går in för ett balanserat perspektiv i våra tankar och inte förväntar oss det värsta kan detta minska ångesten och stressen. På lång sikt kan vi försöka utveckla en optimistisk attityd.

Världen har upplevt ännu värre kriser. Vi har tagit oss igenom dem alla, och i något skede kommer också denna kris att vara över.

Tips som kan hjälpa dig att må bra

  • Skydda och ta hand om dig själv aktivt.
  • Gör sådant du tycker är trevligt.
  • Ta kontroll över din oro. Ett knep är att medvetet begränsa tiden du använder till att oroa dig genom att bestämma en fast tid för när du kan ha en orosstund (t.ex. 15 minuter/dag).
  • Begränsa mängden information om corona som du tar in.
  • Syssla med problemlösning, till exempel korsord.
  • Gör avslappningsövningar.
  • Meditera och testa mindfulness!
Manlig student vid mottagning av en mentalvårdspersonal.