Hoppa till verktygsfältet

Den elektroniska hälsoenkäten finns på Self!

SHVS kallar alla förstaårsstuderande som inlett sina studier på vårterminen 2021 till en hälsoundersökning som består av den elektroniska hälsoenkäten och beroende på behovet ett personligt kontrollbesök. Den elektroniska hälsoenkäten innehåller frågor som berör den allmänna hälsan och munhälsan och sådana faktorer som påverkar dem.

Använder du redan Self webbtjänsten? Du kan svara på hälsoenkäten på Self webbtjänsten. Dina svar bedöms av en hälsovårdare som ger en personlig bedömning av ditt hälsotillstånd och din munhälsa. Om det finns ett behov uppmanas du att boka en mottagningstid till en hälsovårdare och/eller till tandkontroll eller tandvård.