Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

Tuomo Yli-Huttula fortsätter som styrelseordförande hos SHVS

Studenternas hälsovårdsstiftelses delegation bekräftade idag 16.12.2020 på sitt stadgeenliga höstmöte de förtroendevalda till stiftelsens beslutsfattande organ för perioden 2021–2022.

SHVS styrelse 2021–2022

Ordförande
Kommunikations- och PR-chef Tuomo Yli-Huttula, Finans Finland rf

Vice ordförande
Verkställande direktör Liisa Lähteenaho, PR People Oy

Medlemmar

 • Verksamhetsledare Pia Hytönen, Anhörigas stöd för mentalvården centralförbundet rf
 • Oikeuspoliittinen lakimies Janne Hälinen, Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry
 • Välfärdspolitisk sakkunning Hannele Kirveskoski, Finlands studerandekårers förbund – SAMOK
 • Head of Business Intelligence Antti Kähkönen, Finnish Net Solutions Oy
 • Socialpolitisk sakkunnig Touko Niinimäki, Finlands studentkårers förbund r
 • Näringspolitisk sakkunnig Jussi-Pekka Rode, Bildningsarbetsgivarna rf
 • Specialmedarbetare Tuomas Vanhanen, Finansministeriet
 • Avdelningsskötare, SHVS Syd Sari Yrjänä, SHVS personal

SHVS delegationen 2021–2022

Ordförande:
Riksdagsledamot Hilkka Kemppi
Vice ordförande:
Kommunikationssekretare Kim Kujala, Finlands studentkårers förbund rf

Medlemmar

 • Rektor, verkställande direktör Jouni Koski, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene 
 • Specialmedarbetare Anu Nemlander, Finlands Kommunförbund
 • Hyvinvointipalveluiden johtaja Tom Riski, Unifi ry
 • Undervisningsråd Sanna Hirsivaara, Undervisnings- och kulturministeriet
 • Utvecklingschef Johanna Jahnukainen, Institutet för hälsa och välfärd
 • Palveluasiantuntija Laura Ollila, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
 • Socialpolitisk sakkunnig Matias Takala, Studentkåren vid Helsingfors universitet
 • Artturi Vuorinen, Taideyliopiston ylioppilaskunta
 • Darya Karilahti, Arcada studerandekåren – ASK
 • Elina Viitaniemi, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
 • Emma Kivikangas, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, SAMO
 • Emma Kokkonen, Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
 • Emmi Hämäläinen, Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA
 • Janne Levänen, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA
 • Joel Vierikko, Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
 • Juho Keränen, Lapin yliopiston ylioppilaskunta, LYY
 • Miika Alhopuro, Åbo Akademis Studentkår
 • Milla Pietilä, Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ROTKO
 • Tiia Kettunen, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta, LTKY
 • Titta Hiltunen, Suomen ylioppilaskuntien liitto ry
 • Ulrika Palmberg, Opiskelijakunta VAMOK
 • Tandskötare / servicesekreterare Sinikka Lintuala, YHES

Delegationen fick inte enligt tidsfristen förslag av alla aktörer. Kompletteringar angående sammansättningen av delegationens medlemmar or vice medlemmar fatsälls på delegationens följande möte.