Hoppa till verktygsfältet

Tips för att klara av coronasituationen

Coronasituationen är svår för många studerande. När situationen fortsätter blir särskilt den sociala isoleringen tung. Isoleringen gör det svårare att få nya vänner och inleda förhållanden och väcker en rädsla över att bli ensam. Balansen i vardagen hotas bland annat av att det blir svårare att utöva motionshobbyer. En del har ersatt motionen med studier eller jobb, vilket inte ger samma möjligheter till återhämtning och risken för utbrändhet ökar.

Oro över hälsan i kombination med mer tid ensam hemma har gjort en del mer uppmärksamma på känningar i kroppen, vilket kan öka oron över hälsan ytterligare. Oron kan visa sig till exempel som tvångsmässig uppföljning av den egna hälsan eller tvångsmässigt tvättande av händerna.

Många är oroliga över sin ekonomi på grund av coronasituationen. Distansstudierna har kanske minskat inspirationen, motivationen, engagemanget och stunderna av insikt. Samtidigt blir känslor av otillräcklighet och utmattning vanliga. Vad hjälper i en sådan situation?

När coronasituationen fortsätter, funderar allt fler av oss på hur vi orkar och var vi kan hitta krafter för att klara av situationen. Det finns forskning om hur människor klarar av långvariga kriser. Vi vet att det finns vissa effektiva metoder som människor oberoende av kulturtillhörighet använder. Här har vi samlat några metoder från Ofra Ayalons bok Rescue (på finska Selviydy!).

Metoder för att klara av situationen

I svåra situationer är det oerhört viktigt att ha metoder för att klara av situationen.

Fysisk avslappning
Det snabbaste sättet att slappna av fysiskt är att andas in djupt och sedan andas ut långsamt. Också rask motion, såsom att löpa eller hugga ved är bra sätt att lätta på trycket.

Sociala kontakter
Andra människors, särskilt dina närståendes och husdjurs sällskap, deltagande i (kamratstöd)grupper, mottagande av stöd och/eller ansvarsfulla uppgifter i en grupp ger trygghet.

Kreativt tänkande
Fantasi, tankar, lek, humor och övrig kreativitet hjälper dig sätta allt i perspektiv. Det är bra att skratta och försöka hitta positiva sidor i den jobbiga situationen.

Bearbetning av situationen
Du kan bearbeta situationen genom att samla in information, lösa problem, förtydliga din prioriteringsordning, välja en vision och göra upp planer som du förverkligar.

Tro på något större
Om du tror på något kan något som är större än du själv ge dig krafter. Du kan också hitta mening i livet genom att ägna dig åt ett viktigt kall.

Uttryck av känslor
Situationen kan kännas lättare om du sätter ord på dina känslor och uttrycker dem genom att gråta, skratta, berätta, rita, dansa eller spela musik.

Hur kan du klara av situationen bättre?

Fundera en stund på någon svår situation i ditt liv. Vilken var den bästa metoden att klara av situationen? Använde du flera olika metoder? I vilken ordning? Vilken av metoderna ovan har du inte testat? Det lönar sig att testa nya metoder, eftersom de kan vara oslagbara i svåra livssituationer. Ju fler metoder du kan, desto flera stödpelare har du i ditt liv.

Källa: www.tuimakka.fi/fiksut-selviytymiskeinot (baserat på Ofra Ayalons bok Rescue, på finska Selviydy! och BASIC Ph-metoden i den)

Kolla även www.positiivinenpsykologia.fi/tunnetko-ahdistuneisuutta-maailman-tilanteesta-kiitollisuusharjoitus-rauhoittaa/