Hoppa till verktygsfältet
Alla våra egna serviceställen, SelfChat och de riksomfattande servicenumren håller stängt på midsommarafton fredagen den 21.6.2024.

Tack och kritik

SHVS samlade in över 14 610 tack, utvecklingsförslag och kritiska kommentarer i den insamlade feedbacken från år 2019. Responsen insamlades via våra hemsidor yths.fi (762) och direkt från serviceställen (13 848).

Serviceställen har nöjda kunder

Informationen som har insamlats från serviceställen berättar om en utmärkt kundupplevelse. NPS-siffran beskriver hur sannolikt det är att respondenten skulle rekommendera SHVS-tjänster. Den här siffran var fortsättningsvis utmärkt för SHVS från år 2019. 90 procent ansåg att personalen är ytterst sakkunniga, 92 procent ansåg att personalen är vänlig och 99 procent ångsåg att vårdupplevelsen hade nytta.  Den mest kritiska responsen från studerande kom om tidsbokningen och tillgången till information.

Feedbacken via hemsidorna var kritisk

Den feedback som kom via hemsidorna var mer kritisk än den som kom via serviceställen.  Största delen av responsen handlade om väntetider och responsen var för det mesta kritisk. Den näst största responsen kom under kategorin ”övrig” och där handlade responsen för det mesta om e-tjänsterna (hemsidorna, Self och SelfChat).