Hoppa till verktygsfältet

Serviceställens renovering förorsakar tillfälliga störningar i serviceverksamheten

Vi förbereder oss för det växande antalet klienter och en större serviceproduktion genom att öppna nya serviceställen, men också genom att renovera befintliga lokaler och omorganisera verksamheten i dem.

I alla SHVS nuvarande lokaler görs renoveringar och ombyggnader så att vi får fler mottagningsrum. Planeringen av lokalerna och renoveringarna har pågått sedan början av året och de första renoveringsprojekten har redan startat. De största renoveringarna av de nuvarande lokalerna kommer att utföras vid serviceställena i Tölö, Hervanta, Åbo, Vasa och Kuopio.

Lokalerna som ska renoveras är totalt nästan 20 till antalet och renoveringsprojekten kommer att framskrida i lite olika takt. Renoveringarna kan förorsaka tillfälliga störningar i serviceverksamheten. Möjliga förändringar kommuniceras via serviceställens hemsidor.

Lagen om studerandehälsovården för högskolestuderande träder i kraft 1.1.2021. I praktiken innebär förändringen att SHVS kommer att ansvara över primärhälsovårdstjänster för både universitetsstuderande och studerande vid yrkeshögskolor från och med årsskiftet 2021.

Lagreformen medför många förändringar ur såväl aktörernas som klienternas synvinkel. För oss på SHVS innebär det bland annat en ökning av antalet klienter och anställda, nya serviceställen och ett mer omfattande servicenätverk än tidigare samt nya sätt att producera tjänster. För klienterna innebär förändringarna bland annat mångsidigare distanstjänster och digitala tjänster samt nya sätt att uträtta ärenden.