Siirry sisältöön

Palvelupisteiden remontit voivat aiheuttaa hetkellistä haittaa asiointiin

Valmistaudumme YTHS:n laajentumisen myötä 1.1.2021 kasvavaan asiakasmäärään ja palvelutuotantoon uusien palvelupisteiden perustamisen lisäksi remontoimalla nykyisiä toimitiloja sekä organisoimalla tilojen käyttöä uudelleen.

Kaikissa YTHS:n nykyisissä palvelupisteissä remontoidaan lisää vastaanottotiloja. Tilojen ja remonttien suunnittelutyö valmistui alkukesästä ja lähes kaikki remontit ovat käynnistyneet heinäkuun aikana. Suurimmat remontit kohdistuvat Töölön, Hervannan, Turun, Vaasan ja Kuopion toimitiloihin.

Remontoitavia tiloja on kaikkiaan lähes 20 ja remontit niissä etenevät hieman eri tahdissa. Syksyn aikana remonteista voi aiheutua hetkellistä haittaa palvelutoimintaan ja asiointiin. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan kunkin palvelupisteen sivuilla.

Laki korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollosta tulee voimaan 1.1.2021. Käytännössä lakiuudistus tarkoittaa sitä, että vuoden 2021 alusta YTHS huolehtii yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden perusterveydenhuollon palveluista.

Lakiuudistus tuo mukanaan monia muutoksia niin toimijoiden kuin asiakkaidenkin näkökulmasta. Meille YTHS:llä se tarkoittaa mm. kasvavaa asiakas- ja henkilöstömäärää, uusia palvelupisteitä ja entistä laajempaa palveluverkostoa sekä uudenlaisia tapoja tuottaa palveluita. Asiakkaille muutokset näkyvät mm. monipuolisempina etä- ja digipalveluina ja uusina asiointikanavina. 

YTHS Turun palvelupistettä remontoidaan parhaillaan. Uusiin tiloihin valmistuu mm. lisää suunterveyden vastaanottohuoneita.