Hoppa till verktygsfältet

Ett starkt dataskydd och informationssäkerheten är en del av det högklassiga patientarbetet hos SHVS

Vi anser här hos SHVS att våra kunders förtroende, patientsekretessen och lösningarna som berör dataskyddet och informationssäkerheten är ytterst viktiga i all vår verksamhet. Vi har bundit oss till att skydda integriteten av de studerande som omfattas av våra tjänster.

Här hos SHVS fästs en särskild uppmärksamhet vid datasekretessen och den säkerställs genom många tekniska lösningar så som brandmurar, en stark identifiering, begräsningen av användarrättigheter, upprätthållandet av hemliga kommunikationsnätverk och genom auditeringar samt genom säkerhetsuppdateringar. Därtill upprätthåller vi kapaciteten genom att kontinuerligt utbilda vår personal i ärenden som berör informationssäkerheten och skydd. Interna informationssäkerhetslösningar spelar en viktig roll här hos oss.

Det patientdatasystemet som SHVS använder är certifierad och auditerad angående informationssäkerheten. Genom certifieringsprocessen kan vi konstatera att de centrala kraven som ställs till vårt datasystem uppfylls.

Både kund- och patientinformationen är skyddade här hos SHVS i enighet med de krav som myndigheterna har ställt oss. Vårt patientdatasystem uppfyller alla de krav av datasäkerhet som ställs av både lag och förordning. Det patientdatasystemet som används av SHVS klassificeras som A-klassens informationssystem. Som en del av certifieringen har vi också utfört gemensamma test med FPA:s Kanta-tjänsterna och auditering av informationssäkerhet med ett evalueringsinstitut som har godkänts av Kommunikationsverket. Valvira övervakar att informationssystemen som används i behandlingen av SHVS:s kund- och patientinformation uppfyller de centrala kraven angående informationssäkerheten.

SHVS följer i sin verksamhet EU:s allmänna dataskyddsförordning, patientlagen, lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården och annan gällande lagstiftning samt anvisningar av myndigheter angående behandling av personuppgifter. Vi har identifierat riskerna angående informationssystemen och de övervakas systematiskt. Genom att kontinuerligt förbättra verksamheten strävar vi efter en hög beredskap, men i en värld som digitaliseras mer och mer är mänskliga misstag förorsakade av antingen användare eller system ändå alltid möjliga.

Läs mera:
Dataskyddsbeskrivning
Kontakt med dataskyddsansvariga
Patientdokument