Siirry sisältöön

Vahvat tietoturva- ja tietosuojaratkaisut YTHS:llä osa korkealaatuista potilastyötä

Asiakkaidemme luottamus, potilastietojen suojaaminen ja tietoturvalliset ratkaisut kaikessa toiminnassamme ovat meille YTHS:llä ensiarvoisen tärkeitä. Olemme sitoutuneet suojaamaan palvelujemme piirissä olevien opiskelijoiden yksityisyyttä.

YTHS:llä tietoturvaan kiinnitetään erityistä huomiota ja se varmistetaan monien teknisten ratkaisujen kuten palomuurien, vahvan tunnistautumisen, käyttöoikeuksien rajaamisen, salattujen yhteyksien ja auditointien ja jatkuvien tietoturvapäivitysten avulla. Myös henkilöstön jatkuva koulutus tietoturvaan ja -suojaan liittyvissä asioissa sekä sisäiset tietoturvatarkastukset ovat tärkeässä roolissa.

YTHS:n käyttämä potilastietojärjestelmä on sertifioitu ja tietoturva-auditoitu. Sertifiointiprosessin kautta todennetaan tietojärjestelmään kohdistuvien olennaisten vaatimusten täyttäminen.

Asiakas- ja potilastiedot ovat YTHS:llä suojattu viranomaisen edellyttämällä tavalla ja potilastietojärjestelmän tietoturva noudattaa kaikilta osin voimassa olevia lakeja ja asetuksia. YTHS:n käyttämät potilastietojärjestelmät ovat A-luokan järjestelmiä. Osana sertifiointia on suoritettu myös yhteistestaus Kelan Kanta-palvelujen ja tietoturva-auditointi Viestintäviraston hyväksymän arviointilaitoksen kanssa. Valvira valvoo YTHS:n asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettujen tietojärjestelmien olennaisten vaatimusten toteutumista.

YTHS noudattaa toiminnassaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, potilaslakia, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettua lakia sekä muuta voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä. Tietojärjestelmiin liittyvät riskit on tunnistettu ja niitä seurataan systemaattisesti. Toiminnan jatkuvalla parantamisella tavoitellaan korkeatasoista varautumista, mutta digitalisoituvassa maailmassa inhimilliset virheet niin järjestelmissä kuin käyttäjienkin keskuudessa ovat kuitenkin aina mahdollisia.  

Lue lisää:
Tietosuojaseloste
Yhteydenotto tietosuojavastaavaan
Ohje potilastietojen tarkasteluun / tilaamiseen