Hoppa till verktygsfältet

Avgiften för studerandehälsovården för högskolestuderande är 71,60 euro år 2021

Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelande | 19.11.2020, uppdaterad 26.11.2020

Statsrådet har för första gången fastställt avgiften för studerandehälsovården för högskolestuderande. Hälsovårdsavgiften uppgår år 2021 till 71,60 euro. Avgiften ska betalas i två rater. Avgiften blir således 35,80 euro per termin.

Studenternas hälsovårdsstiftelse tar ut en avgift på 40 euro av den studerande, om den studerande uteblir från sin bokade tid. Ingen avgift tas ut, om det finns en godtagbar anledning till att man uteblivit.

Som dröjsmålsavgift tas 5 euro ut om den studerande betalar sin hälsovårdsavgift för sent.

Den hälsovårdsavgift som tas ut hos de studerande täcker 23 procent av kostnaderna för studerandehälsovården. Statens andel är 77 procent av kostnaderna för studerandehälsovården. Inga andra avgifter tas ut av de studerande.

Statsrådets förordning utfärdades med stöd av den nya lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande. Från och med den 1 januari 2021 förenhetligas studerandehälsovårdstjänsterna för yrkeshögskole- och universitetsstuderande. Folkpensionsanstalten (FPA) ordnar studerandehälsovården för högskolestuderande och Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS) producerar tjänsterna i hela landet.

Statsrådets förordning om avgifter för studerandehälsovården för högskolestuderande
Lagen om studerandehälsovård för högskolestuderande

____

Den 19 november 2020 fattade statsrådet beslut om avgifterna för studerandehälsovården för högskolestuderande. På grund av ett mänskligt fel var dock förordningen inte utformad på det sätt som var avsett. Sakinnehållet vad beträffar de föreslagna avgiftsbeloppen var helt korrekt.  Paragraferna i förordningen innehöll däremot onödig information, som också framgår av lagstiftningen. Statsrådet har undanröjt sitt felaktiga beslut, och den 26 november 2020 utfärdade statsrådet förordningen.