Siirry sisältöön

Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksu on 71,60 euroa vuonna 2021

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote | 19.11.2020, päivitetty 26.11.2020

Valtioneuvosto on vahvistanut korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksun ensimmäistä kertaa. Terveydenhoitomaksun suuruus vuonna 2021 on 71,60 euroa. Lain mukaan maksu on suoritettava kahdessa erässä, jolloin lukukausikohtainen maksu on 35,80 euroa.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö perii opiskelijalta 40 euron suuruisen maksun, jos opiskelija jättää saapumatta varatulle ajalleen. Maksua ei peritä, jos saapumatta jäämiselle on ollut hyväksyttävä syy.

Viivästymismaksuna peritään 5 euroa, mikäli opiskelija maksaa terveydenhoitomaksunsa myöhässä.

Opiskelijoilta kerättävä terveydenhoitomaksu kattaa 23 prosenttia opiskeluterveydenhuollon kustannuksista. Valtion osuus on 77 prosenttia opiskeluterveydenhuollon kustannuksista. Opiskelijoilta ei peritä muita maksuja.

Valtioneuvoston asetus annettiin uuden korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain perusteella. 1.1.2021 alkaen ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja yliopisto-opiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon palvelut yhtenäistetään. Kansaneläkelaitos (Kela) järjestää korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa palvelut valtakunnallisesti.

Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista
Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta (Finlex)

____

Valtioneuvosto päätti 19.11.2020 antaa asetuksen korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista. Inhimillisen virheen vuoksi asetusteksti ei kuitenkaan ollut siinä muodossa, jossa se oli ollut tarkoitus esitellä. Asiasisältö on ollut esitettyjen maksujen suuruuksien osalta täysin oikea. Sen sijaan asetuksen pykälien sanamuodoissa on ollut tarpeetonta informaatiota, joka ilmenee jo lainsäädännöstä. Valtioneuvosto poisti virheellisen päätöksen ja antoi asetuksen 26.11.2020.