Genitalherpes

Genitalherpes | Smitta och symtom under den första symtomepisoden | Återkommande genitalherpes | Diagnos | Behandling | Hur man lever med genitalherpes och hur man kan undvika det |

Allmänt

Genitalherpes är en allmänt förekommande kronisk könssjukdom som orsakas av herpesvirus. Infektionen smittar vid sexuellt umgänge. Hos en del av de smittade är symtomen tydliga (blåsor, smärta, rodnad) och lätta att känna igen när de återkommer, men hos många är symtomen antingen så lindriga eller så atypiska att de kan ha herpes och smitta sin partner utan att veta om det. När du en gång blivit smittad blir smittan för alltid kvar i kroppen; det går inte att få bort den med läkemedelsbehandling eller på andra sätt. Hos en del av de smittade aktiveras viruset aldrig mer och ger inga symtom, men hos ca 80 procent av dem som fått smittan orsakar genitalherpes periodvis återkommande symtom. Du kan ha helt symtomfria perioder, och sedan uppenbarar sig herpes igen i form av blåsor och andra slemhinnesymtom i underlivet. Det förekommer två virustyper på könsorganen: typ 2, som traditionellt har ansetts vara genitalherpesvirus, och typ 1, som tidigare antogs orsaka enbart läppherpes. I praktiken kan båda virustyperna förkomma på båda ställena.

Smitta och symtom vid första symtomepisoden

Herpesvirus smittar vid könsumgänge speciellt i det symtomatiska skedet, men t.o.m. mer än hälften av genitalherpessmittorna fås av helt symtomfria partner. I typiska fall börjar symtomen 4-14 dygn efter smittan och omfattar allmänsymtom som feber, muskelvärk och huvudvärk. Det förekommer sveda på könsorganen, smärta vid urinering samt små smärtsamma blåsor och sår på könsorganen. Också lymfkörtlarna i ljumskarna sväller som en följd av inflammationsreaktionen. Symtomen varar i ca 2-3 veckor. Den första herpesepisoden känns i allmänhet igen på symtomen, men hos en del är genitalherpessmittan helt symtomfri. Herpesvirussmittan kan också spridas genom vätskan i herpesblåsorna, t.ex. så att du själv med fingrarna överför smittan från det egna underlivet till ögat. När du har blåsor är en god handhygien alltså viktig! Om en gravid kvinna har fått en ny genitalherpesinfektion under graviditeten är sannolikheten att den att smittar till fostret ca 50 procent. Därför måste kvinnor som får sin första symtomatiska herpesepisod under graviditeten följas upp.

Återkommande genitalherpes

Cirka 80 procent av dem som fått genitalherpessmitta får återkommande symtom som i allmänhet är lindrigare än under den första symtomepisoden. Återfallsfrekvensen är individuell och varierar mycket. I typiska fall varar symtomen vid återfall i ungefär en vecka.

Diagnos

Herpes diagnostiseras oftast på basis av de typiska symtomen, men ibland behövs också virusodling på laboratorium. Odlingsprov tas från en färsk blåsa. Ett antikroppsprov på blodet anger bara om du någon gång har varit utsatt för herpessmitta men berättar ingenting om tidpunkten för smittan, var i kroppen den har funnits eller om den är återkommande.

Behandling

Herpes kan inte botas med läkemedel. Läkemedelsbehandling i 5-10 dygn under den första symtomperioden gör dock oftast att symtomen går över klart snabbare. Därför ska en första herpesepisod helst behandlas med antivirala läkemedel genast när symtomen identifieras. För att behandla genitalherpes krävs receptbelagda läkemedel som tas via munnen. Lokalt verkande läkemedel avsedda för behandling av läppherpes är inte till någon nytta. Också symtomen vid återkommande episoder kan behandlas med en kur antiviralt läkemedel, och vid besvärliga återkommande symtom kan samma läkemedel användas i förebyggande syfte.

Hur kan man leva med genitalherpes och hur man kan undvika sjukdomen?

Genitalherpes är en mycket vanlig sjukdom. För många är virusinfektionen en chock i början, och det kan vara skrämmande och ångestfyllt att veta att viruset blir kvar i kroppen. Herpes är dock en sjukdom som man lär sig leva med - man lär sig känna igen de första symtomen på återfall och medicinera vid behov. Eftersom herpes smittar speciellt lätt i det symtomatiska skedet, är det förnuftigt och motiverat att använda kondom också i ett fast förhållande när man har symtom. I ett fast förhållande måste man diskutera igenom användandet av kondom också i det symtomfria skedet och beakta möjligheten att partnern kan bli smittad utan kondom. Med en ny partner och vid tillfälliga sexkontakter är det enda sättet att undvika smitta att använda kondom vid varje sexkontakt. Samma regel gäller för skydd vid oralsex .

Källor:
Terveysportti, Lääkärin käsikirja (Sukuelinherpes) (på finska)
Eija Hiltunen-Back: Genitaaliherpeksen hoito, Duodecim 11/2001

Artikeln skriven av:
Johanna Castrén
Artikeln granskades 26.11.2012 av SI


Nyckelord: Herpes, Könssjukdom, Sex, Genitalherpes