Hoppa till verktygsfältet

Besvär med visdomständer är mycket vanliga bland studerande. Visdomständerna bryter oftast fram i 19–20-årsåldern. Frambrytandet fortsätter vanligen fram till 25 års ålder, men hos 90 % av unga vuxna kommer visdomständerna inte fram helt på grund av platsbrist i käken. Visdomständer bryter ofta fram stegvis och frambrytandet orsakar smärta. Smärta, molvärk och ömhet i tandköttet kan förekomma i upp till ett par veckor. 

Tandköttet kring en visdomstand som delvis brutit fram inflammeras lätt, då det lätt packas mat och smuts i området mellan tanden och tandköttet som vanligen är svårt att rengöra. Inflammationssymtom förekommer oftast i de nedre visdomständerna. Bristfällig munhygien ökar risken för inflammationssymtom. Över hälften av alla 20-åringar har åtminstone en visdomstand som måste dras ut. Alla visdomständer behöver inte dras ut. Tandläkaren bedömer behovet av att dra ut visdomständer i samband med en tandkontroll. 

Egenvård 

God munhygien minskar symtom i visdomständer. En visdomstand som delvis brutit fram kan och ska rengöras dagligen. Symtom som förekommer i en visdomstand som håller på att bryta fram och i det kringliggande tandköttet kan behandlas tillfälligt med receptfria värkmediciner och klorhexidinhaltigt munskölj.

När behövs behandling?

Om värk i området kring en visdomstand pågår länge eller om värken återkommer och inte lindras med de ovan nämnda egenvårdsåtgärderna, är det skäl att söka vård. Mer allvarliga och mer sällsynta symtom som står i samband med visdomständer är svårighet att öppna munnen och/eller feber. Om dessa förekommer ska vård uppsökas utan dröjsmål.

Behandling av visdomständer

När en visdomstand är inflammerad består första hjälpen av rengöring av området och eventuellt antibiotikabehandling. Om en övre visdomstand har brutit fram och biter mot en inflammerad nedre visdomstands slemhinna, kan första hjälpen bestå av att slipa ner eller dra ut den övre visdomstanden.

Visdomständerna
Visdomständerna

Vanligen dras en visdomstand ut efter att den akuta inflammationsfasen är över. För planering av utdragning av visdomständer behövs en röntgenbild av tänderna. 

Också symtomfria visdomständer kan behöva dras ut om tandläkaren bedömer att de kan orsaka skada senare. En behandlingsplan för visdomständer hör till den första tandläkarkontrollen för studerande.

Visdomständer som delvis eller inte alls brutit fram bortopereras under lokalbedövning.

Källor: Duodecim: Terveysportti, Lääkärin tietokanta

SHVS tandläkare / 19.9.2019 

Dina tjänster

Tidsbeställning
Tidsbeställning